På programmet sto bærekraft i tannhelsetjenesten, Parats flaggsak – «arbeidsglede», varsling etter arbeidsmiljølovens kapittel 2a og lønnsoppgjøret i kommunal og statlig sektor samt lokale forhandlinger og lønnssamtaler.
– De tillitsvalgte får med dette god opplæring for å være godt rustet før drøftinger og forhandlinger med arbeidsgiver og i møte med medlemmene, sier forbundsleder Anne-Gro Årmo.

Valgkomiteen er dessuten samlet til sitt første møte under tillitsvalgtkonferansen, for kunne intervjue og møte foreslåtte kandidater til ThsFs sentralstyre som skal velges under landsmøtet i november.