Forbundsleder Anne-Gro Årmo og styret i ThsF hadde lenge et håp om å kunne gjennomføre kongressensom en fysisk samling, men koronatiltakene gjorde at en digital kongress var eneste mulighet.

I 2021 er konferansen to-delt. Formiddagens tema er hvordan en kan behandle barn på en god måte, så de ikke utvikler odontofobi (tannbehandlingsskrekk), og hvordan tannhelsesekretæren kan møte engstelige pasienter i alle aldre.  På ettermiddagen får deltakerne rykende fersk informasjon om smittevernregler, og en god innføring i hvordan smittevern skal utøves i praksis.

Som vanlig har ThsF kongressen mange spennende foredragsholdere, både eksterne og fra egne rekker. Tannlege Anne Rønneberg som er  universitetslektor på odintologisk innstitutt ved UiO er første foreleser. I tillegg vil  Lene Helweg-Larsen og Helene Hover, fra Helsedirektoratet delta, det samme vil Horst Bentele fra Folkehelseinstituttet.
Tannhelsesekretærene Laila Aas fra DTK-vatne, Wenche Husby fra Heimdal tannklinikk og Emma Kristvik Pettersen fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter NN  vil også holde innledninger på kongressen.

Den første ThsF-kongressen ble avholdt i 2009, og gjennomføres annen hvert år. Allerede fra starten i 2009 har kongressen samlet godt over 200 deltakere.