Større skrift: A A A

Stavanger universitetssykehus søker 100 % tannhelsesekretær

Fast tannhelsesekretærstilling ved øre-nese-hals avdelingen

Kirurgisk divisjon, øre-nese-hals avd. har som mål å gjennomføre en god diagnostikk + behandling av pasienter
med sykdommer i ØNH området.
Avdelingen består av poliklinikk, dagkirurgi, sengeavd, operasjonsavd., høresentral og oralkir. avd.
14.01.2019

– Vi må stå samlet som yrkesgruppe

Det er ikke alle som kan skryte på seg at de har vært med på å endre livet til andre mennesker, men det kan lederen i ThsF, Gerd Bang-Johansen. Gjennom hardt arbeid, har Gerd og resten av ThsF sørget for at Norge er det eneste landet i verden som gir yrkesskadeerstatning til tannhelsesekretærer som har blitt syk av å jobbe med kvikksølv.

20.12.2018

Signerte ny IA-avtale

Partene i arbeidslivet signerte i dag en ny IA-avtale for perioden 2019-2022. Avtalen viderefører samarbeidet om forebygging av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

18.12.2018