Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det vil si at partene ikke bare skal forhandle om penger, men også om innholdet eller ordlyden i de forskjellige tariffavtalene. 

Forbundsvist oppgjør
I år foregår oppgjørene i privat sektor forbundsvist. Det vil si at hvert YS-forbund forhandler direkte med organisasjonene på arbeidsgiversiden. I Spekterområdet, kommunesektoren og staten er det ikke forbundene som forhandler med motparten. Her foregår forhandlingene på sektornivå.
Parat er part i frontfaget. Parat forhandler direkte med Norsk Industri på Industrioverenskomsten (tariffavtalen i frontfaget). I LO er det Fellesforbundet som fører disse forhandlingene. Både Parat og Fellesforbundet har frist om å komme til enighet med Norsk Industri innen 21. august.

I tillegg skal YS-forbund med medlemmer i privat sektor forhandle på alle de øvrige tariffavtalene, men som ikke omfattes av frontfaget.

Andre datoer i årets oppgjør

Virke
Forhandlingene mellom YS-forbundene og Virke starter ikke opp før 10. november. Virke organiserer en rekke arbeidsgivere innen handels- og tjenestenæringene. Frist for å bli enige her er satt til 12. november. På funksjonærområdet i Virke forhandler YS-forbundene Negotia, Parat og Finansforbundet sammen. Det fins i tillegg en rekke andre tariffavtaler det skal forhandles på fortløpende.

Spekter

I Spekter starter de innledende, sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger) 25. august, med frist 26. august. YS-forbundene Delta, Parat, YTF, Negotia, Finansforbundet og Stafo har tariffavtaler i Spekter.

Kommunesektoren

I KS er det oppstart 3. september, med frist 15. september. Det er YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet, Parat, YTF og Stafo som har medlemmer i kommunesektoren.

Staten

I Staten starter forhandlingene 1. september, også de med frist 15. september. I motsetning til de andre tariffområdene, forhandler YS Stat alltid på vegne av YS-forbund med medlemmer i staten .

Les også
Tallene er klare for årets oppgjør