Årsaken er de alvorlige konsekvensene spredningen av korona-viruset har på det norske samfunnet. 

Parats forhandlingssjef Turid Svendsen sier frontfagsoppgjøret etter planen skal starte igjen 3. august, og være ferdig 21. august.
– Det betyr at forhandlingene på alle andre avtaler forskyves til slutten av august og senere. Tariffavtalene som gjelder i dag videreføres fram til ny avtale er fremforhandlet, sier hun. 

Hvis ikke partene kommer til enighet om noe annet vil tilleggene som avtales i forhandlingene til høsten få virkning fra avtalens virkningstidspunkt, i all hovedsak vil det medføre etterbetaling fra 1. april. For stat og kommune vil virkningstidspunktet være 1. mai.

Lokale forhandlinger gjennomføres etter at resultatet av sentrale forhandlinger er godkjent. Dette betyr at det i all hovedsak ikke vil bli gjennomført lokale forhandlinger før de sentrale forhandlinger er gjennomført til høsten, sier forhandlingssjef Turid Svendsen. 

Mer informasjon om dette fra Parats forhandlingsavdeling her