Les

Odd Jenvin-Steinvåg

Odd har fagansvar for statlig sektor og har særlig kompetanse på omstilling, medbestemmelse og tariff. Han veileder medlemmer og tillitsvalgte i staten i forbindelse med lønnsforhandlinger har også ansvaret for sekretariatets oppfølging av høringer. 
Av Lise Harstad Publisert dato 04.06.2008 13:25 redigert 20.02.2020 13:24

Odd Jenvin-Steinsvåg

Leder utviklingsavdelingen
Han har bred arbeidserfaring fra offentlig sektor og organisasjoner. Han representerer Parat og YS stat i ulike partssammensatte grupper og utvalg. Hovedarbeidsområder er knyttet til kollektiv arbeidsrett, avtaleopprettelser og -revisjoner, tariff- og inntektspolitikk.

Odd er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen med hovedfag i sammenliknende politikk og har jobbet i Parat siden 2008.
 

© Parat
- din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?