Les

Hovedtariffavtale (KA/KA-YSK/Parat)

Denne hovedtariffavtale gjelder for arbeidsgivere som er organer i Den norske kirke.*

*Denne hovedtariffavtale gjelder også for øvrige medlemmer av KAs arbeidsgivervirksomhet inntil eventuell ny hovedtariffavtale er opprettet for organisasjonsmedlemmer, jf. omforent mandat for partssammensatt utvalg.  
Av Parat Publisert dato 14.04.2014 9:10 redigert 04.03.2021 0:03

Hovedtariffavtalen i KA område 2016 - 2018


Partene er enige om å prolongere hovedavtalen for ansatte i kirken (KA-området), med tilleggsavtale for rettssubjektet Den norske kirke.

Forhandlingene ble gjennomført den 13. desember og 17. desember. Partene ble enige om å videreføre eksisterende hovedavtale for en periode på to år fra 01.01.2020 – 31.12.2021.

Avtalen løp opprinnelig ut 2019. Hovedavtalen prolongeres med dette i ytterligere to år uten endringer.

 

© Parat
- din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?