Les

Victoria Krefting Rynning

Victorias hovedarbeidsområder er knyttet til individuell og kollektiv arbeidsrett.
Av Lise Harstad Publisert dato 12.04.2011 9:40 redigert 21.02.2020 14:29

Victoria Krefting Rynning

Advokatfullmektig/Forhandler
Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har særlig kompetanse innenfor lov- og avtaleverk for statlig sektor, som hovedavtalen, hovedtariffavtalen og tjenestemannsloven.

Hun har også erfaring med omstillinger i offentlig sektor. Victoria jobber særskilt med bistand til medlemmer og tillitsvalgte i justissektoren, vegvesenet, departementene, direktoratene og skatteetaten.
Victoria ble ansatt i Parat i 2011.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?