Les

Slik foregår årets oppgjør

Det er hovedoppgjør og mellomoppgjør annethvert år. Hovedoppgjøret er mest omfattende. Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Det vil si at det kun forhandles om eventuelle lønnsreguleringer, ikke om andre bestemmelser i tariffavtalene med mindre dette er særskilt avtalt.
Av Parat Publisert dato 20.01.2022 13:35 redigert 26.04.2023 13:06
Ved mellomoppgjør forhandler YS på vegne av alle forbundene og alle tariffavtalene i privat sektor.

Forhandlingene i stat, kommune og Spekter foregår på vanlig måte via YS Stat, YS Kommune og YS Spekter.

Les mer om hvordan hoved- og mellomoppgjør fungerer.
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?