Les

SAS-streiken: Noe er vunnet og noe er tapt

Leder for SAS Norge Flygerforening i Parat, Jan Levi Skogvang. Foto: Trygve Bergsland.
Etter 15 dager med streik ble pilotene enige med SAS om både ny tariffavtale, innsparinger og effektivisering. Leder for SAS Norge Flygerforening i Parat, Jan Levi Skogvang, er glad for at de har vunnet kampen om å få oppsagte kolleger tilbake i jobb, men at det samtidig har kostet mye. 
Av Trygve Bergsland Publisert dato 20.07.2022 7:35 redigert 20.07.2022 8:01
Skogvang mener kampen for å få oppsagte kolleger tilbake i jobb er noe av det som gleder mest. Kolleger som risikerte å stå lenge uten jobb og uten rettigheter i nyopprettede SAS-selskaper blir nå de første som vil bli ansatt tilbake i SAS. 
– Nå får vi alle kollegaene tilbake i jobb og den nye tariffavtalen blir gjeldende i alle selskapene, samtidig som vi har rett til gjenansettelse og opparbeider konsernansiennitet i alle selskaper. Dette var viktig for oss. Vi har samlet pilotkorpset i SAS igjen og skal ikke konkurrere mot hverandre om jobbene i fremtiden slik det var lagt opp til, sier han.
 
Flere utfordringer 
Det som ifølge Skogvang er utfordringen med avtalen som er inngått er lengden på 5,5 år, nedgang i lønn og potensielt økt antall arbeidstimer gjennom uken. 
– Vi har akseptert en lønnsnedgang på 5 prosent, men får en lønnsutvikling på linje med frontfaget gjennom avtaleperioden. Som kjent har vi nesten stått stille lønnsmessig fra tidlig på 2000-tallet, noe som betyr at vi totalt sett vil få en mer positiv lønnsutvikling de neste årene. Dog har selskapet anledning til å trekke ytterligere 8 prosent av lønnen ved å gi fri i perioder det er mindre produksjon, sier han.
 
Muligheten for økning av arbeidstimene pr. uke fra 45, til 60 timer bekymrer pilotlederen i mindre grad. 
– Avtalen gir oss rett til overtidsbetaling på arbeid utover 47,5 timer pr uke, som vil gi litt ekstra kompensasjon dersom ukene blir lange. Med andre justeringer i avtalen vil nok hverdagen bli litt tyngre de neste årene. Det blir nå opptil den enkelte pilot å sette grenser dersom belastningene blir for stor, sier Skogvang.   
 
Håp om at SAS lykkes  
Han er samtidig svært kritisk til SAS-ledelsen som ikke har kommet pilotene i møte mye tidligere. 
– Streiken har i for stor grad rammet uskyldige passasjerer. Når vi ser resultatet fra forhandlingene, mener jeg at dette er et resultat SAS-ledelsen burde kommet frem til langt tidligere i prosessen. Samtidig skal vi nå prøve å se fremover og sammen sørge for at SAS lykkes inn i fremtiden, sier Skogvang. 
 
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?