Les

Oppgjøret i NHO 2022

Oppgjøret i 2022 er et hovedoppgjør. I et hovedoppgjør forhandles hele tariffavtalen. Hovedoppgjøret kan derfor i tillegg til lønnsregulering omfatte alle bestemmelser i tariffavtalen eller nye temaer som en av partene ønsker å regulere.
Av Parat Publisert dato 18.01.2022 14:50 redigert 16.06.2022 15:01
Nyheter om oppgjøret 2022 finner du her og på Parat24

Klikk deg inn på tariffavtalen for informasjon om utviklingen i forhandlingene på din avtale.

Med forbehold med at datoer kan bli endret.  

Biloverenskomsten 
- Forhandlingsstart:28. april
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Bristow Redningsmenn
Bedriftsintern avtale

E-overenskomsten
- Forhandlingsstart: 23. mai
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Fellesoverenskomst for Byggfag
Ferdig

Flyavtalen Del A
- Forhandlingsstart: Ikke avklart
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Flyavtalen Del B
- Forhandlingsstart: Ikke avklart
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Flykabinavtalen SAS Norge
Bedriftsintern avtale

Flykabinavtalen Widerøe
Ferdig

Flykabinavtalene i Norwegian-konsernet
Bedriftsintern avtale

Flyoverenskomsten
- Forhandlingsstart: 26. april
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Forsknings- og undervisningsoverenskomsten
- Forhandlingsstart: 9. november
- Forhandlingsfrist: 9. november

Funksjonæravtalen
- Forhandlingsstart: 14. september
- Forhandlingsfrist: 15. september

Glassoverenskomsten
- Forhandlingsstart: Ikke avklart
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Handelsoverenskomsten
- Forhandlingsstart:12. mai
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Industrioverenskomsten
Ferdig

Landbaseoverenskomsten
- Forhandlingsstart:18. mai
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Norsk Luftambulanse Redningsmannsforening
Bedriftsintern avtale

Oljetransportavtalen
- Forhandlingsstart: 31. mai
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Overenskomst for Arbeidsledere
- Forhandlingsstart: Ikke avklart
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Overenskomst for Asfaltarbeid og veivedlikehold
- Forhandlingsstart: 11. mai
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Overenskomst for Barne- og ungdomsverntjenesten
- Forhandlingsstart: Ikke avklart
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Overenskomst for Bergindustri
- Forhandlingsstart: 22. mars
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Overenskomst for Byggeindustri
Ferdig

Overenskomst for Elektrofagene
- Forhandlingsstart: 26. april
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Overenskomst for Fiskeindustrien
- Forhandlingsstart: 4. mai
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Overenskomst for fiskemel- og fiskefòrindustrien
- Forhandlingsstart: 24. mai
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Overenskomst for seismikkbedrifter
- Forhandlingsstart: Ikke avklart
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Overenskomst for trykkerier og grafiske bedrifter
- Forhandlingsstart: 23. mai
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Overenskomst Lufttransport Redningsmennforening
Bedriftsintern avtale

Pilotavtale Bristow Norway Flygerforening
Bedriftsintern avtale

Pilotavtale Lufttransport Rotorwing Forening
Bedriftsintern avtale

Pilotavtalen SAS Norge
Bedriftsintern avtale

Pilotavtalen i Norwegian-konsernet
Bedriftsintern avtale

Presse- og Mediaoverenskomsten
Ferdig

Renholdsoverenskomsten
- Forhandlingsstart: 19. april
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Riksavtalen
- Forhandlingsstart: 4. april
- Forhandlingsfrist: Brudd i mekling
- Mekling: Ikke avklart

Service- og vedlikeholdsoverenskomsten
- Forhandlingsstart: 24. mai
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Tømmermåleroverenskomsten
- Forhandlingsstart: Ikke avklart
- Forhandlingsfrist: Ikke avklart

Vekteroverenskomsten
- Forhandlingsstart: 25. april
- Forhandlingsfrist: 26. april

© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?