Les

Oppgjøret 2021

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Det vil si at det kun forhandles om eventuelle lønnsreguleringer, ikke om andre bestemmelser i tariffavtalene med mindre dette er særskilt avtalt. Ved mellomoppgjør forhandler YS på vegne av alle forbundene og alle tariffavtalene i privat sektor.
Av Parat Publisert dato 22.01.2021 13:20 redigert 11.02.2021 15:25
Forhandlingene i stat, kommune og Spekter foregår på vanlig måte via YS Stat, YS Kommune og YS Spekter.

Kjente datoer:
11.02.21: Parat vedtar tariffpolitisk dokument
15.02.21: TBU-tallene kommer
17.02.21: Parats digitale tariffkonferanse
02.03.21: YS vedtar inntektspolitisk dokument 
15.03.21: Kravoverlevering NHO 
24. - 25.03.21: Forhandlinger NHO  
07. - 08.04.21: Forhandlinger Virke (hvis enighet i NHO-oppgjøret)
09. - 10.04.21: Eventuell mekling NHO
13. - 14.04.21: Forhandlinger Virke (hvis mekling i NHO-oppgjøret)
26. april - Statsoppgjøret

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

 

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?