Les

Oppgjøret 2021

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Det vil si at det kun forhandles om eventuelle lønnsreguleringer, ikke om andre bestemmelser i tariffavtalene med mindre dette er særskilt avtalt. Ved mellomoppgjør forhandler YS på vegne av alle forbundene og alle tariffavtalene i privat sektor.
Av Parat Publisert dato 22.01.2021 13:20 redigert 21.01.2022 7:43

Forhandlingene i stat, kommune og Spekter foregår på vanlig måte via YS Stat, YS Kommune og YS Spekter.

Kjente datoer:
11.02.21: Parat vedtar tariffpolitisk dokument
15.02.21: TBU-tallene kommer
17.02.21: Parats digitale tariffkonferanse
02.03.21: YS vedtok inntektspolitisk dokument 
24.03.21: Kravoverlevering NHO
24. - 25.03.21: Forhandlinger NHO  
09. - 10.04.21: Mekling NHO - Tariffinformasjon og protokoll - Enighet i oppgjøret
Collective wage agreement information NHO
13. - 14.04.21: Forhandlinger Virke
14.04.21: Forhandlinger Spekter
21.04.21: Forhandlinger kommune, brudd i forhandlingene - Mekling 25.-26. mai. Enighet
Informasjon fra forhandlingsresultatet, webinar,oppgjøret 28. mai, opptak
23.04.21: Forhandlinger Oslo kommune, brudd i forhandlingene - Mekling 25.-26. mai. Enighet
Informasjon fra forhandlingsresultatet, webinar, oppgjøret 28 mai, opptak
26.04.21: Oppgjøret i staten, brudd i forhandlingene - Mekling 25.-26. mai. Enighet
Informasjon fra forhandlingsresultatet, webinar, oppgjøret 28 mai, opptak

Les mer om: Oppgjøret 2020
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?