Les

Lønnskrav: 2.5.3 forhandlinger

Lokal forhandlinger er et viktig verktøy for lønnsvekst for ansatte i staten. 
Av Lise Harstad Publisert dato 30.11.2020 11:45

Parat har gode erfaringer med at våre medlemmer oppnår høyere lønn gjennom lokale forhandlinger etter pkt 2.5.1 i hovedtariffavtalen, eller lokale forhandlinger etter pkt 2.5.3 når det har skjedd endringer i stillingen.

Det er viktig at Parats tillitsvalgte har god oversikt over hvilke muligheter som ligger i hovedtariffavtalen i staten for å oppnå positiv lønnsutvikling for medlemmene!

I hoved tariffoppgjøret i staten for 2020 ble det kun satt av penger til generelle tillegg til alle, og ikke til lønnspott til lokal fordeling.

Mange statlige virksomheter er i omstilling, og svært mange etater har gjort betydelige endringer i ansattes arbeids- og ansvarsområder som følge av covid-19 pandemien. I slike tilfeller vil det kunne være behov for å lønnsregulering, både for grupper og for enkeltpersoner. Parat forventer derfor at det i mange etater vil være behov for å bruke pkt 2.5.3 for å løfte medarbeidere lønnsmessig.

I denne videoen får du noen tips og råd når du skal fremme lønnskrav etter pkt 2.5.3 i hovedtariffavtalen i staten!  

© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?