Les

Lønnsforhandlingene fortsetter i Den norske kirke

Hovedtariffoppgjøret i Den norske kirke fortsetter denne uken. Mandag 24. oktober var i utgangspunktet siste forhandlingsdag, men det var fra starten lagt inn mulighet for en ekstra forhandlingsdag fredag 28. oktober. Denne har partene valgt å benytte seg av.
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 25.10.2022 9:50 redigert 25.10.2022 12:23
Oppgjøret i 2022 er et hovedoppgjør. I et hovedoppgjør forhandles hele tariffavtalen. Hovedoppgjøret kan derfor i tillegg til lønnsregulering omfatte alle bestemmelser i tariffavtalen eller nye tema som en av partene ønsker å regulere.

Partene som omfattes av tarifforhandlingene er alle ansatte i Den norske kirke. Både betingelser for ansatte i bispedømmeråd, fellesråd og menighetsråd er til forhandling.
– Vi velger å benytte oss av denne muligheten med sikte på å komme i mål. Vårt ønske er å finne en løsning gjennom forhandlinger, sier partene i en felles uttalelse.

Avtalen som forhandles ser på bestemmelser om grunnlønn, lønnsinnplassering, ansiennitet, pensjon, permisjonsrettigheter, ferie, lokale lønnsforhandlinger, lederlønn, tilleggslønn, overtid og stedfortredertjeneste.

© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?