Les

Avvikende arbeidstidordninger

Har din bedrift behov for  søke om å jobbe lange dager, i lengre perioder, åpner arbeidsmiljøloven for at Parat/YS i enkelte tilfeller kan godkjenne slike skiftplaner. Les gjerne vår artikkel om arbeidstid, hvis du er usikker på om du som tillitsvalgt selv kan godkjenne dette. 
Av Lise Harstad 25.02.2020 15:05
Dersom dere skal søke om avvikende arbeidstid er det formelt sett bedriften som sender inn denne søknaden til Parat. Det må gjøres i samarbeid med de tillitsvalgte. er svært viktig at disse søknadene sendes inn så tidlig som mulig, for å sikre at søknaden kan bli behandlet innen prosjektets oppstart.  

Her finner du en link til Parats retningslinjer for slike godkjennelser, vårt søknadsskjema, og en mal til protokoll fra forhandlingene mellom de tillitsvalgte og bedriften:

Saksbehandlingsregler avvikende arbeidstidsordninger
Mal protokoll - avvikende arbeidstidsordninger
Skjema arbeidsplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?