Les

Lokale forhandlinger i staten

Reglene om lokale lønnsforhandlinger i staten finner du i hovedtariffavtalens (HTA) kapittel 2 om lokale bestemmelser. Det er tre punkter i hovedtariffavtalen som bestemmer lønnsutviklingen for ansatte i staten:
Av Parat Publisert dato 25.04.2014 15:40 redigert 23.09.2021 16:40
Det følger av HTA pkt 2.5.1 årlige forhandlinger at partene lokalt skal forhandle om fordeling av penger – en pott – som de sentrale parter har avsatt i tariffoppgjøret. Den enkelte virksomhet kan dessuten tilføre potten midler fra egen drift. Regler for gjennomføring av lokale forhandlinger følger av HTA 2.6 forhandlingsregler.

Bestemmelsen i HTA 2.5.2 årlig lønnsregulering for ledere, regulerer lønnsutviklingen for virksomhetens øverste leder, samt for ledere på neste ledernivå.

Lønnsendringer etter bestemmelsene i HTA 2.5.3 særlige grunnlag kan forhandles forløpende gjennom året. De lokale parter i den enkelte etat kan avtale at slike forhandlinger skal begrenses til et visst antall ganger pr. år. Denne bestemmelsen åpner for at det bl.a. kan forhandles lønn dersom det har skjedd vesentlige endringer i stilling eller oppgaver, i forbindelse med effektiviseringstiltak, eller i tilknytning til omorganiseringer.

Les også:


Kravskjema for lokale forhandlinger i staten
Lønnstabell i staten for medlemmer i LO Stat, Unio og YS stat samt uorganiserte

© Parat
- din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?