Les

Dispensasjon fra streik

Det er strenge krav for å innvilge dispensasjon. Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra streiken hvis det er forhold ved arbeidsstansen som fører til at det oppstår fare for liv eller helse, samt i tilfeller hvor det er fare for betydelige materielle skader.
Av Parat Publisert dato 20.04.2023 11:00

Dispensasjon kan ikke begrunnes i forhold knyttet til den enkelte arbeidstaker, slik som deres økonomi eller helse. Det er arbeidsstansen i seg selv, som må medføre skade for liv eller helse.

Dispensasjon skal drøftes med den tillitsvalgte. Søknad sendes til arbeidsgiverorganisasjonen, dersom arbeidsgiver er medlem. Dersom virksomheten ikke er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon, sendes den til tariff@parat.com.

Søknaden må innvilges av både Arbeidsgiverorganisasjonen, og YS/Parat.

Det gis ikke dispensasjon begrunnet i økonomiske forhold eller uheldige konkurranseforhold mellom bedriftene.

På NHO sine sider finner dere mer informasjon om hva søknaden må inneholde, og en mal for dispensasjonssøknad

© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup