Les

Hvordan forholde seg til streikebryteri

Noe av det som er mest problematisk i forbindelse med streik er avgrensningen av hva slags arbeid som kan utføres av hvem, mens streiken pågår. Vår erfaring tilsier at diskusjonen rundt hva som er streikebryteri er egnet til å skape unødige konflikter mellom ledelsen og de tillitsvalgte.

Av Inger-Lise Harstad Publisert dato 17.04.2023 11:30 redigert 17.04.2023 12:18

For å unngå slike konflikter oppfordrer vi ledelsen og de tillitsvalgte til å avklare hvordan de skal forholde seg. Ved uenighet før eller under en streik; skriv uenighetsprotokoll. Protokollen skal sendes oss på epost til tariff@parat.com.

Våre retningslinjer om hvem som kan gjøre hva er:

Styreformann og andre styremedlemmer:
Styreformannen eller andre som sitter i styret og som til daglig ikke har noe med driften å gjøre, kan ikke gå inn og gjøre noen jobb i bedriften.

Administrerende direktør/daglig leder/direktør:
Kan gå inn og utføre alle typer funksjoner. 

Avdelingsleder:
Kan utføre sine normale oppgaver i sin avdeling, innenfor sin normale arbeidstid. Avdelingslederne kan ikke arbeide på tvers av avdelingene.

Uorganiserte og organiserte i andre forbund som ikke er i streik:
Skal gjøre det som de til vanlig gjør, og ikke noe annet eller mer. De skal ikke kunne settes til arbeid som streikende til vanlig utfører. De skal ikke kunne pålegges overtidsarbeid/merarbeid for å gjøre de streikenes jobber.    

Vikarer/ekstrahjelper:
Vikarer skal i utgangspunktet fortsette å jobbe ved en streik. Vikarer som er organisert hos oss og er omfattet av plassoppsigelse/plassfratredelsen skal streike.

Allerede inngåtte avtaler om vikariater, eks. sommervikarer, som ikke er omfattet av strekpunktet overfor, skal fortsette å jobbe. En utvidet bruk av vikarer, det vil si ut over det som er avtalt på streiketidspunktet, er streikebryteri. Vikarene skal heller ikke utføre andre oppgaver enn det de utfører ordinært.

Vi gjør oppmerksom på at de ovennevnte retningslinjene må vurderes i forhold til den enkelte virksomhets oppbygning/organisasjon. Vi ber derfor om at dere tar kontakt med forhandlings- og arbeidslivsavdelingen dersom det oppstår uenighet om hva slags arbeid som kan utføres.

© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup