Les

Lønn og streikebidrag

Ved streik faller arbeidsgivers plikt til å betale lønn og eventuell annen godtgjørelse bort. Arbeidstaker har krav på å få utbetalt opptjent lønn frem til plassfratredelse. Streikende arbeidstakere kan ikke forvente forskudd på lønn.
Av Parat Publisert dato 03.11.2021 14:45 redigert 30.08.2022 18:46

De som er i streik, får streikebidrag fra Parat. Streikebidraget vedtas i hvert enkelt tilfelle av hovedstyret, etter søknad fra forhandlingsutvalget på den aktuelle tariffavtalen og forhandlingssjefen i Parat. Streikebidraget vil i de fleste tilfeller være mindre enn det man får i lønn. I spesielle tilfeller så kan hovedstyret vedta et forhøyet streikebidrag, eks. ved prinsipielle streiker for fellesskapet.

Streikebidraget er skattefritt. Medlemmer som blir permittert som følge av konflikt og som ikke har rett til dagpenger, kan også søke om streikebidrag.

Streikebidrag utbetales på bakgrunn av krav fra tillitsvalgte. Dersom det blir streik, må medlemmene sende navn, stillingsbrøk og kontonummer til tillitsvalgte, slik at vi kan utbetale streikebidrag til den enkelte.

© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?