Les

Industrioverenskomsten og byggeavtalene er godkjent

Parat har gjennomført avstemning over meklingsresultatet på industrioverenskomsten. Totalt sett var det 50,5 av medlemmene i Parat og YS-forbundet SAFE som avgav stemme. 27,9 prosent av de som er omfattet av avtalen stemte nei til resultatet og 22,2 prosent stemte ja.
Av Vetle Daler Publisert dato 06.05.2022 14:30 redigert 17.08.2022 16:27
Da verken ja eller nei oppnådde minst 50 prosents oppslutning, og den totale deltakelsen var under 2/3, så er det i henhold til Parats regler forhandlingsutvalget som avgjør forhandlingsresultatet. 

Forhandlingsutvalgets flertall godkjente resultatet, og dette er meddelt Riksmekleren og Norsk Industri.

For fellesoverenskomst for byggfag og overenskomst for byggeindustri har Parat godkjent forhandlingsresultatene.

Fellesforbundet har også gjennomført avstemninger blant sine medlemmer på alle tre avtaler. Der har oppslutningen om avstemningen vært høy, og alle tre avtalene er godkjent med store ja-flertall. Ja-prosten på industrioverenskomsten var på 78,77 prosent.

Forhandlingsleder for industrioverenskomsten i Parat, Kjell Morten Aune, er fornøyd med at forhandlingsresultatet både i Parat og i Fellesforbundet ble godkjent.
– Nå skal vi bidra til å iverksette meklingsresultatet og hjelpe klubbene med de kommende lokale forhandlingene. Vi har klare forventninger om gode lokale oppgjør ute i bedriftene, sier han.

Aune sier samtidig at han ikke er fornøyd med oppslutningen i uravstemningen, og at det må sees på andre måter å få fram hva medlemmene mener på.
– Her må klubbene og de tillitsvalgte ta et større ansvar for å skape engasjement og bidra til langt høyere oppslutning om avstemningen, sier Aune.

Les også: Enighet i lønnsoppgjøret for frontfaget
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?