Les

Hovedoppgjøret 2020

Oppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør. Det betyr at det både skal forhandles om innholdet i tariffavtalene og om lønnstillegg. Frontfagsoppgjøret, der Parat er en av partene, kom i havn 21. august etter nesten to døgns mekling på overtid.
Av Parat Publisert dato 18.09.2019 22:35 redigert 05.01.2021 13:59

Frontfagsoppgjøret er retningsgivende og gir signaler for resten av lønnstakerne i Norge.

Resultatet ble kr 0,50 i generelt tillegg til alle fra 1. april. Ansatte i tekstilindustrien fikk ytterligere kr 1.50 i lavlønnstillegg.

Minstelønnssatsene og variable tillegg ble hevet med minst tilsvarende tillegg.

Den økonomiske rammen for oppgjøret er beregnet til 1,7 prosent og består av fjorårets lønnsoverheng, effekten av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning (dvs. sannsynlig resultat for lokale forhandlinger). Fordelingen er som følger:

Overheng:    
1,2 prosent (dette varierer fra avtaleområde til avtaleområde og fra virksomhet til virksomhet)

Tarifftillegg: 
0,3 prosent (50-øringen tilsvarer 0,2%, lavlønnstillegg og heving av minstelønnssatser kommer i tillegg)

Forventet lønnsglidning:                 
0,2 prosent (garantitillegg, tekniske tillegg, strukturendringer, lønnsvekst fra lokale forhandlinger)

Totalt:  1,7 prosent

Av øvrige endringer fremheves følgende:

·         Større forutsigbarhet med hensyn til arbeidstid for offshorearbeidere
·         Økning av matpengesatsen ved overtidsarbeid til kr 90,-
·         Forbud mot forskjellsbehandling av arbeidstakere i samme bedrift når det gjelder forskuttering av sykepenger
·         Forlengelse av antall uker det kan permitteres med støtte fra NAV 

Status for oppgjørene
De aller fleste oppgjørene er ferdig forhandlet, ønsker du mer informasjon om den enkelte avtale klikker du deg inn her: Oversikt over alle tariffområder og avtaler

Les også: Tariffnyheter 


Gjenstående forhandlinger: 

·         Service- og vedlikehold overenskomsten NHO 

·         Renholdoverenskomsten NHO 

·         Arbeidslederavtalen NHO 

·         HTA for kirkelige virksomheter (KA) (pause) 

·         Organisasjonsavtalen for kirkelige virksomheter (KA) (pause)

·         Pilotavtalen Bristow NHO (14.-15. januar 2021)

·         Redningsmannavtalen Norsk Luftambulanse NHO

·         Redningsmannavtalen Lufttransport NHO (januar 2021)

·         Pilotavtalen Norwegian 

·         Kabinavtalen Norwegian 

·         Avtale for arkitektbedriftene NLA 

 

Kommende meklinger: 

·         Flyavtalen NHO del A (meklingsfrist ikke fastsatt)

.   Flyavtalen NHO del B (meklingsfrist ikke fastsatt) 

·         Overenskomst for barne- og ungdomsvernetjenesten NHO – 7. januar 2021 

·         Flykabinavtalen SAS med NHO – 16.-17. januar 2021 

·         Funksjonæravtalen NHO – 26.-27. Januar 2021 

 

Gjennomførte meklinger: 

·         Industrioverenskomsten NHO: Enighet, ingen streik 

·         Funksjonæravtalen Virke: Enighet, ingen streik 

·         Vekteroverenskomsten NHO: Streik 16.9. – 02.11.  

·         Oljetransportavtalen NHO: Enighet, ingen streik 

·         Riksavtalen NHO: Enighet, ingen streik.  

·         HTA for Oslo kommune: Enighet, ingen streik 

·         HTA i staten: Enighet, ingen streik 

·         Farmasiavtalen Virke: Enighet, ingen streik

 

Mellomoppgjøret 2021
 
Kjente datoer:

  • Parat vedtar tariffpolitisk dokument 11. februar
  • YS vedtar inntektspolitisk dokument 2. mars 2021
  • Kravoverlevering NHO 15. mars 2021
  • Forhandlinger NHO 24.-25. mars 2021
  • Eventuell mekling NHO 9.-10. april 2021


Hvordan foregår oppgjøret?

Oppgjøret i privat sektor gjennomføres forbundsvist. Det vil si at hver tariffavtale (hvert avtaleområde) blir forhandlet hver for seg. Forhandlingene foregår i utgangspunktet mellom det enkelte forbund og lands- eller bransjeforening, uten direkte innblanding fra hovedorganisasjonene sentralt.

I oppgjørene i staten og med Spekter er det YS Stat og YS Spekter som sitter med partsforholdet, og Parat forhandler som en del av felles YS-delegasjoner. Parat har partsforholdet i avtalene i kommunal sektor, men her forhandles det samlet med de andre forbundene i YS' sektor kommune.

Hvilket oppgjør som gjelder deg, avhenger av hvilket tariffområde og hvilken tariffavtale du tilhører.

Logg inn på "Min side" for å finne din avtale

Oversikt over alle tariffområder og avtaler

Les også: Meklingsinnspurt i frontfaget  – 17.08.2020
Les også: Generell informasjon om tariffoppgjøret 2020 – 06.03.2020
Les også: Parats tariffpolitiske dokument 2020
Les også: Tariffnyheter fra Parat24

Se nettmøte om hovedoppgjøret:

Hvordan fungerer tariffoppgjøret? Turid Svendsen forklarer:

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?