Les

Hovedoppgjøret 2020

Oppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør. Det betyr at det både skal forhandles om innholdet i tariffavtalene og om lønnstillegg.
Av Chen Xiongjie 26.06.2020 14:57

Som kjent er hovedoppgjøret utsatt til høsten som følge av koronapandemien.

Revidert rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) kommer  19. juni, med oppdatert tallgrunnlag før forhandlingene starter. Parats inntektspolitiske dokument vil bli behandlet på nytt av hovedstyret, etter at TBU-rapporten foreligger.  

Når skal det forhandles?
Forhandlingene i NHO-området og den konkurranseutsatte delen av industrien starter for Parats del 3. august.

Dette oppgjøret frontfagsoppgjøret er retningsgivende og gir signaler for resten av lønnstakerne i Norge. Det er også derfor dette oppgjøret får størst medieoppmerksomhet.

Det antas at frontfagsoppgjøret vil gå til mekling med frist for å komme til enighet kl. 24:00 fredag 21. august. Blir man ikke enige i meklingen, betyr det at en eventuell streik tidligst kan iverksettes fra arbeidstidens begynnelse 22. august.

Oppgjøret for handels- og servicenæringen i Virke-området følger kort tid etter, det samme gjelder de ulike oppgjørene i offentlig sektor. 

Hvordan foregår oppgjøret?
Oppgjøret i privat sektor skal etter planen gjennomføres forbundsvist. Det vil si at hver tariffavtale (hvert avtaleområde) blir forhandlet hver for seg. Forhandlingene foregår i utgangspunktet mellom det enkelte forbund og lands- eller bransjeforening, uten direkte innblanding fra hovedorganisasjonene sentralt.

I oppgjørene i staten og med Spekter er det YS Stat og YS Spekter som sitter med partsforholdet, og Parat forhandler som en del av felles YS-delegasjoner. Parat har partsforholdet i avtalene i kommunal sektor, men her forhandles det samlet med de andre forbundene i YS' sektor kommune.

Kjente forhandlingsdatoer:

Det er ikke alle forhandlingsdatoer som er fastsatt ennå.

Hvilket oppgjør som gjelder deg, avhenger av hvilket tariffområde og hvilken tariffavtale du tilhører.
Logg inn på "Min side" for å finne din avtale
Oversikt over alle tariffområder og avtaler

Les også: Nye bakgrunnstall for oppgjøret 2020 - 23.06.2020
Les også: Generell informasjon om tariffoppgjøret 2020 - 06.03.2020
Les også: Parats tariffpolitiske dokument 2020
Les også: Tariffnyheter fra Parat24

Se nettmøte om hovedoppgjøret:

Hvordan fungerer tariffoppgjøret? Turid Svendsen forklarer:

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?