Les

Hovedoppgjøret 2020 er i gang

Oppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør. Det betyr at det både skal forhandles om innholdet i tariffavtalene og om lønnstillegg.Frontfagsoppgjøret, der Parat er en av partene, kom i havn den 21. august etter nesten to døgns mekling på overtid.
Av Chen Xiongjie Publisert dato 18.09.2019 22:35 redigert 23.10.2020 11:01

Frontfagsoppgjøret er retningsgivende og gir signaler for resten av lønnstakerne i Norge.

Resultatet ble kr 0,50 i generelt tillegg til alle fra 1. april. Ansatte i tekstilindustrien fikk ytterligere kr 1.50 i lavlønnstillegg.

Minstelønnssatsene og variable tillegg ble hevet med minst tilsvarende tillegg.

Den økonomiske rammen for oppgjøret er beregnet til 1,7% og består av fjorårets lønnsoverheng, effekten av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning (dvs. sannsynlig resultat for lokale forhandlinger). Fordelingen er som følger:

Overheng:    
1,2% (dette varierer fra avtaleområde til avtaleområde og fra virksomhet til virksomhet)

Tarifftillegg: 
0,3% (50-øringen tilsvarer 0,2%, lavlønnstillegg og heving av minstelønnssatser kommer i tillegg)

Forventet lønnsglidning:                 
0,2% (garantitillegg, tekniske tillegg, strukturendringer, lønnsvekst fra lokale forhandlinger)

Totalt:  1,7%

Av øvrige endringer fremheves følgende:

·         Større forutsigbarhet med hensyn til arbeidstid for offshorearbeidere
·         Økning av matpengesatsen ved overtidsarbeid til kr 90,-
·         Forbud mot forskjellsbehandling av arbeidstakere i samme bedrift når det gjelder forskuttering av sykepenger
·         Forlengelse av antall uker det kan permitteres med støtte fra NAV 

Status for oppgjørene
Så langt er følgende datoer klare for årets oppgjør:

NHO

Fellesoverenskomsten for byggfag 6. august. Ferdig
Overenskomsten for byggeindustri 10. august. Ferdig
Vekteroverenskomsten 25. - 26. august. Streik pågår
Overenskomst for elektrofagene 1. - 4. september. Ferdig
Riksavtalen (hotell, restaurant og catering) 7. - 8. september. Mekling 22. og 23. oktober
Biloverenskomsten 8. september. Ferdig
Energioverenskomsten 14. - 16. september. Pågår El og OT mekler med Energi Norge 2.-3. november
Oljetransportavtalen 22. - 23. september. Mekling 10.-11. oktober. Meklingsløsning. Ferdig
Funksjonæravtalen 23. - 24. september. Utsatt - ny dato 30. november - 1. desember
Renholdoverenskomsten 23. - 24. september. Utsatt - ny dato 30. november - 1. desember
Fiskeindustrioverenskomsten 21. - 22. oktober
Forskningsoverenskomsten 6. oktober. Utsatt ny dato 29. oktober
Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold 7. - 8. oktober. Ferdig
Overenskomst for fiskemel- og fiskefòrindustrien 7. - 8. oktober
Overenskomst for Barn- og ungdomsverntjenesten Avtale 536 Foreløpig dato 9.oktober 
Flykabinavtalen Widerøe 7. - 9. oktober. Ferdig
Presse- og mediaoverenskomsten 12. - 13. oktober. Ferdig
Service- og vedlikeholdoverenskomsten 20. - 21. oktober. Utsatt. Ny dato kommer
Flyavtalen 27. oktober


Virke
Funksjonæravtalen 26. - 28. august. Ferdig - Meklingsløsning 12. september.
Verkstedoverenskomsten 21. september. Ferdig
Fritids- og opplevelsesavtalen 28. september. Utsatt, ny dato 29. - 30. oktober
Begravelsesbyråavtalen 8. oktober. Ferdig
Farmasiavtalen 10. september. Utsatt, ny dato 14. oktober. brudd, mekling 10. - 11. november
Reiselivsavtalen: 12.oktober. Ferdig
Grossistoverenskomsten 2. - 4. september - 31. oktober. Ferdig
HUK - Landsoverenkomst for barnehager 10. - 12. november
HUK - Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester 10. - 12. november
HUK - Landsoverenskomst for utdanning 10. - 12. november
HUK - Landsoverenskomst for virksomheter 10. - 12. november
HUK - Landsoverenskomst for høyskoler 10. - 12. november
HUK - Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstutisjoner 10. - 12. november
HUK - Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten 10. - 12. november
Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer 25. november

Spekter
A-delsforhandlingene 25.-26.august. Ferdig
A1-forhandlingene 23. september. Ferdig
A2-forhandlinger. 26. oktober

Kommunesektoren
Hovedtariffavtalen KS 3. – 15. september. Ferdig
Oslo kommune 3.-16. september. Mekling pågår.Frist kl 24.00 den 14 oktober. Meklingsløsning. Uravstemning skal gjennomføres 
Energiavtalen KS Bedrift 6. - 7. oktober. ferdig

Staten
I staten starter forhandlingene 1.-15. september. Mekling pågår. Frist kl. 24.00 den 14. oktober. Meklingsløsning. Uravstemning skal gjennomføres

Hvordan foregår oppgjøret?
Oppgjøret i privat sektor gjennomføres forbundsvist. Det vil si at hver tariffavtale (hvert avtaleområde) blir forhandlet hver for seg. Forhandlingene foregår i utgangspunktet mellom det enkelte forbund og lands- eller bransjeforening, uten direkte innblanding fra hovedorganisasjonene sentralt.

I oppgjørene i staten og med Spekter er det YS Stat og YS Spekter som sitter med partsforholdet, og Parat forhandler som en del av felles YS-delegasjoner. Parat har partsforholdet i avtalene i kommunal sektor, men her forhandles det samlet med de andre forbundene i YS' sektor kommune.

Hvilket oppgjør som gjelder deg, avhenger av hvilket tariffområde og hvilken tariffavtale du tilhører.

Logg inn på "Min side" for å finne din avtale

Oversikt over alle tariffområder og avtaler


Les også: Meklingsinnspurt i frontfaget  - 17.08.2020
Les også: Generell informasjon om tariffoppgjøret 2020 - 06.03.2020
Les også: Parats tariffpolitiske dokument 2020
Les også: Tariffnyheter fra Parat24

Se nettmøte om hovedoppgjøret:

Hvordan fungerer tariffoppgjøret? Turid Svendsen forklarer:

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?