Les

Hovedoppgjøret 2020

Oppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør. Det betyr at det både skal forhandles om innholdet i tariffavtalene og om lønnstillegg. Frontfagsoppgjøret, der Parat er en av partene, kom i havn 21. august etter nesten to døgns mekling på overtid.
Av Parat Publisert dato 18.09.2019 22:35 redigert 09.11.2020 17:02

Frontfagsoppgjøret er retningsgivende og gir signaler for resten av lønnstakerne i Norge.

Resultatet ble kr 0,50 i generelt tillegg til alle fra 1. april. Ansatte i tekstilindustrien fikk ytterligere kr 1.50 i lavlønnstillegg.

Minstelønnssatsene og variable tillegg ble hevet med minst tilsvarende tillegg.

Den økonomiske rammen for oppgjøret er beregnet til 1,7 prosent og består av fjorårets lønnsoverheng, effekten av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning (dvs. sannsynlig resultat for lokale forhandlinger). Fordelingen er som følger:

Overheng:    
1,2 prosent (dette varierer fra avtaleområde til avtaleområde og fra virksomhet til virksomhet)

Tarifftillegg: 
0,3 prosent (50-øringen tilsvarer 0,2%, lavlønnstillegg og heving av minstelønnssatser kommer i tillegg)

Forventet lønnsglidning:                 
0,2 prosent (garantitillegg, tekniske tillegg, strukturendringer, lønnsvekst fra lokale forhandlinger)

Totalt:  1,7 prosent

Av øvrige endringer fremheves følgende:

·         Større forutsigbarhet med hensyn til arbeidstid for offshorearbeidere
·         Økning av matpengesatsen ved overtidsarbeid til kr 90,-
·         Forbud mot forskjellsbehandling av arbeidstakere i samme bedrift når det gjelder forskuttering av sykepenger
·         Forlengelse av antall uker det kan permitteres med støtte fra NAV 

Status for oppgjørene
Så langt er følgende datoer klare for årets oppgjør:

NHO 

Fellesoverenskomsten for byggfag 6. august. Ferdig
Overenskomsten for byggeindustri 10. august. Ferdig
Vekteroverenskomsten 25. - 26. august. Streik. Streik avblåst 2. november. Uravstemning med frist 16. november
Overenskomst for elektrofagene 1. - 4. september. Ferdig
Riksavtalen (hotell, restaurant og catering) 7. - 8. september. Ferdig. Uravstemning med frist 12. november
Biloverenskomsten 8. september. Ferdig
Energioverenskomsten 14. - 16. september. Pågår El og IT mekler med Energi Norge 2. - 3. november. Enighet i meklingen
Oljetransportavtalen 22. - 23. september. Mekling 10. - 11. oktober. Meklingsløsning. Ferdig
Funksjonæravtalen 23. - 24. september. Utsatt - ny dato 30. november - 1. desember
Renholdoverenskomsten 23. - 24. september. Utsatt - ny dato 30. november - 1. desember
Fiskeindustrioverenskomsten 21. - 22. oktober. Pågår
Forsknings- og undervisningsoverenskomsten 6. oktober. Ferdig
Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold 7. - 8. oktober. Ferdig
Overenskomst for fiskemel- og fiskefòrindustrien 7. - 8. oktober. Pågår
Overenskomst for Barn- og ungdomsverntjenesten Avtale 536 10. november 
Flykabinavtalen Widerøe 7. - 9. oktober. Ferdig
Presse- og mediaoverenskomsten 12. - 13. oktober. Ferdig
Service- og vedlikeholdoverenskomsten 20. - 21. oktober. Utsatt. Ny dato kommer
Flyavtalen 27. oktober. Brudd, meklingsdato kommer

Virke
Funksjonæravtalen 26. - 28. august. Ferdig - meklingsløsning 12. september. 
Verkstedoverenskomsten 21. september. Ferdig
Fritids- og opplevelsesavtalen 28. september. Utsatt, ny dato kommer
Begravelsesbyråavtalen 8. oktober. Ferdig
Farmasiavtalen 10. september. Utsatt, ny dato 14. oktober. brudd, Meklingsfrist kl. 24.00 den 10. november
Reiselivsavtalen: 12. oktober. Ferdig
Grossistoverenskomsten 2. - 4. september - 31. oktober. Ferdig
Landsoverenskomst for studentsamskipnader 4. november. Ferdig
HUK - Landsoverenkomst for barnehager 10. - 12. november

HUK - Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester 10. - 12. november
HUK - Landsoverenskomst for utdanning 10. - 12. november
HUK - Landsoverenskomst for virksomheter 10. - 12. november
HUK - Landsoverenskomst for høyskoler 10. - 12. november
HUK - Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstutisjoner 10. - 12. november
HUK - Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten 10. - 12. november
Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer 25. november

Spekter
A-delsforhandlingene 25. - 26.august. Ferdig
A1-forhandlingene 23. september. Ferdig
A2-forhandlinger. 26. oktober. Ferdig

Kommunesektoren
Hovedtariffavtalen KS 3. - 15. september. Ferdig
Oslo kommune 3. - 16. september. Mekling pågår. Frist kl 24.00 den 14 oktober. Meklingsløsning. Uravstemning pågår
Energiavtalen KS Bedrift 6. - 7. oktober. ferdig

Staten
Hovedtariffavtalen i staten Meklingsløsning. Uravstemning med frist 6. november

KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Hovedtariffavtalen for kirkelige virksomheter. Pause i forhandlingene

MEF – Maskinentrepenørenes Forbund
Anleggsoverenskomst for maskinentrepenører. 29. september. Ferdig

Hvordan foregår oppgjøret?
Oppgjøret i privat sektor gjennomføres forbundsvist. Det vil si at hver tariffavtale (hvert avtaleområde) blir forhandlet hver for seg. Forhandlingene foregår i utgangspunktet mellom det enkelte forbund og lands- eller bransjeforening, uten direkte innblanding fra hovedorganisasjonene sentralt.

I oppgjørene i staten og med Spekter er det YS Stat og YS Spekter som sitter med partsforholdet, og Parat forhandler som en del av felles YS-delegasjoner. Parat har partsforholdet i avtalene i kommunal sektor, men her forhandles det samlet med de andre forbundene i YS' sektor kommune.

Hvilket oppgjør som gjelder deg, avhenger av hvilket tariffområde og hvilken tariffavtale du tilhører.

Logg inn på "Min side" for å finne din avtale

Oversikt over alle tariffområder og avtaler

Les også: Meklingsinnspurt i frontfaget  – 17.08.2020
Les også: Generell informasjon om tariffoppgjøret 2020 – 06.03.2020
Les også: Parats tariffpolitiske dokument 2020
Les også: Tariffnyheter fra Parat24

Se nettmøte om hovedoppgjøret:

Hvordan fungerer tariffoppgjøret? Turid Svendsen forklarer:

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?