Les

Hovedoppgjøret 2020 er i gang

Oppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør. Det betyr at det både skal forhandles om innholdet i tariffavtalene og om lønnstillegg. Det er brudd i meklingen i det såkalte frontfagsoppgjøret, der Parat er en av partene.
Av Chen Xiongjie 15.09.2020 9:34

Forhandlingene i NHO-området og den konkurranseutsatte delen av industrien startet 3. august. Her forhandler Parat og Fellesforbundet på arbeidstakersiden, med NHO-foreningen Norsk Industri på arbeidsgiversiden.

Dette oppgjøret frontfagsoppgjøret er retningsgivende og gir signaler for resten av lønnstakerne i Norge. Det er også derfor dette oppgjøret får størst medieoppmerksomhet.

Partene i frontfagsoppgjøret brøt forhandlingene med Norsk Industri 4. august, og oppgjøret gikk til mekling. Dersom man skal unngå en streik, må partene komme til enighet innen kl. 24.00 torsdag 20. august.

Parat har følgende hovedkrav:
- sikre medlemmenes kjøpekraft og sørge for at de får sin andel av verdiskapningen
- heving av minstelønnssatsene og særskilte tillegg til lavlønte
- sikre medlemmene reell mulighet til etter- og videreutdanning, og få til en ordning der utdanningstilbudet tilrettelegges med bidrag fra arbeidsgiver
- harmonisering av variable tillegg for å jobbe offshore
- økt forutsigbarhet med hensyn til arbeidstid for ansatte som jobber offshore
- bedre innleieregler
- tariffesting av en ordning som sikrer at arbeidsgiver forskutterer sykepenger til alle ansatte

Resultatet fra dette oppgjøret danner normen for de oppgjørene som kommer etterpå.

Når forhandles det?
Så langt er følgende datoer klare for årets oppgjør:

NHO

Fellesoverenskomsten for byggfag 6. august - Ferdig
Overenskomsten for byggeindustri 10. august - Ferdig
Vekteroverenskomsten 25. - 26. august - Mekling pågår
Overenskomst for elektrofagene 1. - 4. september - Pågår
Riksavtalen (hotell, restaurant og catering) 7. - 8. september - Mekling 22. og 23. oktober
Biloverenskomsten 8. september - Pågår
Energioverenskomsten 14. - 16. september
Service- og vedlikeholdoverenskomsten 20. - 21. september
Oljetransportavtalen 22. - 23. september
Funksjonæravtalen 23. - 24. september
Renholdoverenskomsten 23. - 24. september
Fiskeindustrioverenskomsten 29. september
Overenskomst for fiskeindustrien 29. - 30. september
Forskningsoverenskomsten 6. oktober
Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold 7. - 8. oktober
Overenskomst for fiskemel- og fiskefòrindustrien 7. - 8. oktober
Flykabinavtalen Widerøe 7. - 9. oktober
Presse- og mediaoverenskomsten 12. - 13. oktober
Flyavtalen 27. oktober

Virke
Funksjonæravtalen 26. - 28. august - Ferdig - Meklingsløsning 12. september
Grossistoverenskomsten 2. - 4. september - Utsatt, ny dato kommer
Farmasiavtalen 10. september - Utsatt, ny dato kommer
Verkstedoverenskomsten 21. september - Utsatt, ny dato kommer
Fritids- og opplevelsesavtalen 28. september
Begravelsesbyråavtalen 8. oktober
Vaktmesteravtalen 29. oktober 

Spekter
I Spekter starter de innledende, sentrale forhandlingene (A-delsforhandlingene) 25. august, med frist 26. august. - Ferdig. frist for bistand i B-delsforhandlinger er satt til 17. september. Avsluttende forhandlinger 23. september

Kommunesektoren
Hovedtariffavtalen KS 3. – 15. september
Energiavtalen KS Bedrift 6. - 7. oktober

Staten
I staten starter forhandlingene 1. september, også der med frist 15. september

Hvordan foregår oppgjøret?
Oppgjøret i privat sektor gjennomføres forbundsvist. Det vil si at hver tariffavtale (hvert avtaleområde) blir forhandlet hver for seg. Forhandlingene foregår i utgangspunktet mellom det enkelte forbund og lands- eller bransjeforening, uten direkte innblanding fra hovedorganisasjonene sentralt.

I oppgjørene i staten og med Spekter er det YS Stat og YS Spekter som sitter med partsforholdet, og Parat forhandler som en del av felles YS-delegasjoner. Parat har partsforholdet i avtalene i kommunal sektor, men her forhandles det samlet med de andre forbundene i YS' sektor kommune.

Hvilket oppgjør som gjelder deg, avhenger av hvilket tariffområde og hvilken tariffavtale du tilhører.
Logg inn på "Min side" for å finne din avtale
Oversikt over alle tariffområder og avtaler

Les også: Meklingsinnspurt i frontfaget  - 17.08.2020
Les også: Generell informasjon om tariffoppgjøret 2020 - 06.03.2020
Les også: Parats tariffpolitiske dokument 2020
Les også: Tariffnyheter fra Parat24

Se nettmøte om hovedoppgjøret:

Hvordan fungerer tariffoppgjøret? Turid Svendsen forklarer:

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?