Les

Hovedoppgjøret 2020 - utsatt til høsten

Oppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør. Det betyr at det både skal forhandles om innholdet i tariffavtalene og om lønnstillegg.
Av Chen Xiongjie 26.03.2020 14:56
Alle tariffoppgjør er utsatt til høsten 
Alle lønnsoppgjør er utsatt til høsten på grunn av korona-krisen.


Tariffinformasjon - Lønnsoppgjøret utsatt til høsten (18. mars 2020)

Hvordan foregår oppgjøret?
Mye tyder på at det blir et forbundsvist oppgjør i år. Det vil i privat sektor si at hver tariffavtale (hvert avtaleområde) blir reforhandlet hver for seg. Forhandlingene foregår i utgangspunktet mellom det enkelte forbund og lands- eller bransjeforening, uten direkte innblanding fra hovedorganisasjonene sentralt. 

I oppgjørene i Staten og med Spekter så er det YS Stat og YS Spekter som sitter med partsforholdet, og Parat forhandler som en del av felles YS-delegasjoner. Parat har partsforholdet i avtalene i kommunal sektor men det forhandles samlet med de andre forbundene i YS sektor kommune.

Når skal det forhandles?
Det er som vanlig NHO-området og den konkurranseutsatte delen av industrien som er først ute med oppstart for Parat den 10. mars. Dette oppgjøret; kalt frontfagsoppgjøret, vil være retningsgivende og gir signaler for resten av lønnstakerne i Norge. Det er også derfor dette oppgjøret får mest medieoppmerksomhet. 

Oppgjøret for handel og servicenæringen i Virke-området følger kort tid etter, det samme gjelder oppgjørene i offentlig sektor. 

Det antas at frontfagsoppgjøret vil gå det til mekling med frist for å komme til enighet kl. 24:00 den 1. april. Det betyr at en eventuell streik tidligst kan iverksettes fra arbeidstidens begynnelse den 2. april.
 
Viktige datoer for hovedoppgjøret 2020:

Hvilket oppgjør som gjelder deg, avhenger av hvilket tariffområde og hvilken tariffavtale du tilhører.
Logg inn på "Min side" for å finne din avtale
Oversikt over alle tariffområder og avtaler

Les også: Generell informasjon om tariffoppgjøret 2020 - 06.03.2020
Les også: Parats tariffpolitiske dokument 2020
Les også: Tariffnyheter fra Parat24

 

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon