Les

Forhandlinger i gang i helseforetakene

Bodil Røkke og Renate Mesel Hegre. Foto: Vetle Daler
Forhandlingene er i gang mellom YS og arbeidsgiverforeningen Spekter om de sosiale bestemmelsene i tariffavtalen, de såkalte A1-forhandlingene. Her forhandles det blant annet om pensjon, sykelønnsordninger og permisjoner. 
Av Vetle Daler Publisert dato 03.05.2022 10:50
Forhandlingene gjelder Parat-medlemmer i Spekters område 10 (offentlige helseforetak med sykehusdrift), område 11 (øvrige helseforetak, herunder sykehusapotek) og område 13 (Lovisenberg sykehus).

Bodil Røkke representerer Parats medlemmer i disse forhandlingene, sammen med forhandler Renate Messel Hegre. Røkke sier hun ser fram til konstruktive forhandlinger.
– I år handler det blant annet om å ivareta eldre arbeidstakere som fortsatt velger å stå i jobb, sier hun til Parat24.

Lønnstillegg blir forhandlet senere. For område 10 og 13 skjer dette i de såkalte A2 forhandlingene og for område 11 i de såkalte B-dels-forhandlingene.

Les også: Krever betydelig reallønnsvekst

Les også: Informasjon om overenskomster og områder i Spekter
 
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?