Les

Feriepenger

For arbeidstakere som har lovbestemt krav på ferie i fire uker pluss én dag, vil feriepengene utgjøre 10,2 prosent av lønnen. Dersom arbeidstakere er omfattet av tariffavtale som gir rett til fem uker ferie, vil feriepengene utgjøre 12 prosent av lønnen. Feriepengene opptjenes året før ferien tas ut og skal erstatte lønn i feriefritiden.
Av Parat tariff Publisert dato 17.06.2020 14:20 redigert 08.10.2020 13:27
For arbeidstakere over 60 år
For de som i utgangspunktet har arbeidsgiver som gir feire i fire uker pluss én dag, blir satsen 12,5 prosent for arbeidstakere over 60 år. Dette er fordi de har krav på en ekstra ferie uke. Har arbeidsgiver fem uker ferie, blir satsen for arbeidstakere over 60 år 14,3 prosent.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?