Les

Brudd i kommune-oppgjøret – fare for streik

Kommunenes hus (KS) i Oslo. Foto: J. P. Fagerback
Det er brudd i forhandlingene i oppgjøret for kommuneansatte.
Av Vetle Daler Publisert dato 29.04.2022 13:20 redigert 29.04.2022 15:04
Anne-Gro Årmo representerer Parat i forhandlingene. Hun beklager at det ikke var mulig å oppnå enighet under de ordinære forhandlingene.
–  Avstanden mellom arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden var for stor. Vi innser at vi trenger meklerens hjelp til å oppnå enighet, derfor sendes nå oppgjøret til frivillig mekling, sier hun til Parat24.

Årmo sier Parat krever økt kjøpekraft for medlemmene, på grunn av etterslep fra oppgjøret i fjor og nå ekstremt høy prisstigning på varer og tjenester som alle er avhengig av.
– Prisstigningen er lik for alle, men kjennes mest på kroppen for de med lavest lønn. I tillegg er kravet om at kompetanse og utdanning skal lønne seg, svært viktig for Parats medlemmer. Våre medlemmer i kommuner og fylkeskommuner er i hovedsak fagarbeidere, og de opplever at deres fagarbeiderkompetanse ikke verdsettes i like høy grad som høyere utdanning. Men uten fagarbeideren stopper Norge, sier hun. 
 
Lizzie Ruud Thorkildsen er forhandlingsleder for YS Kommune, som forhandler på vegne av alle YS-forbundene med medlemmer i kommunal sektor. Hun viser til at norsk økonomi går svært godt, at det er sterk prisvekst og varsler om flere renteøkninger framover.
– Våre krav er forsvarlige og det er helt rimelige at våre medlemmer får en solid lønnsøkning i år, sier hun. 

Hvis prisveksten blir høyere enn lønnsveksten krever YS Kommune at gapet må kompenseres. Prisveksten i fjor ble langt høyere enn anslått. I år er det spesielt stor usikkerhet til prisveksten som følge av blant annet krigen i Ukraina.
– Det er uakseptabelt at arbeidstakerne skal bære risikoen alene hvis prisveksten løper løpsk i år igjen, forklarer Thorkildsen.

Oppgjøret går nå til mekling, og dersom partene ikke blir enige innen 23. mai klokken 24.00, blir det streik i kommunene fra 24. mai.

Les også: KS-oppgjøret: Krever mer enn frontfaget

Kompetanse og utdanning for alle medlemmer må gi lønnsmessig uttelling
Styrket rett til heltid og heving av tillegg for ubekvem arbeidstid
Rett kompetanse på rett sted, og reelle muligheter for kompetanseutvikling
Likestille arbeidstidsreglene for turnusarbeidere

Renholdere, helsefagarbeidere, ansatte og ledere i barnehager og skoler, vernepleiere, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, kulturansatte, aktivitører, ansatte i brann- og redning, ansatte i tannhelsetjenesten og teknisk personell. 
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?