Les

Arbeidsplasser uten tariffavtale

Er du ansatt i en virksomhet uten en tariffavtale, er det arbeidsavtalen din og lovverket som regulerer ditt arbeidsforhold og dine rettigheter som arbeidstaker. 
Av Parat Publisert dato 01.01.2022 7:20 redigert 18.01.2022 13:06
Blant lovene som regulerer arbeidslivet i Norge er arbeidsmiljøloven og ferieloven. Er du ikke omfattet av en tariffavtale på din arbeidsplass, er det disse lovene som avgjør hva du har rett på. Med tariffavtale får du flere rettigheter og goder i arbeidsforholdet ditt enn du har krav på ifølge lovverket.

Parat kan kreve tariffavtale på arbeidssteder der vi har nok organiserte medlemmer. Dersom din virksomhet er medlem i en arbeidstagerorganisasjon som NHO eller Virke, vil vi normalt trenge 10% av de ansatte som medlemmer for å kunne kreve tariffavtale.

Dersom arbeidsgiver ikke er organisert, vil vi som hovedregel kreve at minst 50% av de som hører inn under tariffavtalen blir medlem i Parat før vi fremsetter krav om avtale. Erfaringsmessig er det mye lettere å få gjennomslag for avtalekravet (og andre krav) om man har et flertall i ryggen. Dersom arbeidsgiver er positiv til organisering og tariffavtale, vil forhandlings- og arbeidslivsavdelingen vurdere hvor mange som må melde seg inn før avtalekrav sendes.

Trenger du hjelp for å få opprettet tariffavtale på din arbeidsplass?
Kontakt Parats forhandlingsavdeling i dag!

Her finner du alle Parats tariffavtaler

Les også: Fordelene med tariffavtale
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup