Les

Arbeidsplasser uten tariffavtale

Er du ansatt i en virksomhet uten en tariffavtale, er det arbeidsavtalen din og lovverket som regulerer ditt arbeidsforhold og dine rettigheter som arbeidstaker. 
Av Parat Publisert dato 20.09.2019 7:20 redigert 10.11.2020 9:52
Blant lovene som regulerer arbeidslivet i Norge er arbeidsmiljøloven og ferieloven. Er du ikke omfattet av en tariffavtale på din arbeidsplass, er det disse lovene som avgjør hva du har rett på. Med tariffavtale får du flere rettigheter og goder i arbeidsforholdet ditt enn du har krav på ifølge lovverket.

Parat kan kreve tariffavtale på arbeidssteder der vi har nok organiserte medlemmer. Dersom din virksomhet er medlem i en arbeidstagerorganisasjon som NHO eller Virke, vil vi normalt trenge 10% av de ansatte som medlemmer for å kunne kreve tariffavtale. Dersom din virksomhet ikke er medlem, må vi kreve en direkteavtale, og da er det mer skjønnsbasert hvor mange medlemmer vi trenger der.  

Trenger du hjelp for å få opprettet tariffavtale på din arbeidsplass?
Kontakt Parats forhandlingsavdeling i dag!

Her finner du alle Parats tariffavtaler

Les også: Fordelene med tariffavtale

© Parat
- din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?