Moen sier at det i forbindelse med pensjonsreformen i 2011 ble det gjort endringer i regelverket for samordning av offentlig tjenestepensjon og nøytral og fleksibel
folketrygd. I tillegg ble det innført levealderjustering.
– Det har ført til at alders gruppene født fra 1943 til 1962 får lavere tjenestepensjon, og mindre utbetalt pensjon over livsløpet, dess lenger de arbeider etter 67 år. Dette er en hårreisende konsekvens av pensjonsreformen som politikerne må rette opp umiddelbart, sier Parat-advokaten.

Tirsdag inviterte Senterpartiet i samarbeid med Pensjonistforbundet til et seminar på Stortinget, der dette var tema.
– En gruppe samfunnsøkonomer, med professor Bjarne Jensen i spissen, har utarbeidet en rapport som beskriver problemet på en god måte og som jeg håper alle stortingspolitikere tar seg tid til å lese. Konsekvensene som avdekkes her svekker tilliten til hele pensjonssystemet og er klart i strid med ønske om at flest mulig skal jobbe lengst mulig, sier Moen.

Rapporten «Samordningsfellen» slår fast at ansatte i offentlig sektor som fortsetter å arbeide i offentlig stilling etter å ha fylt 67 år får lavere og lavere tjenestepensjon dess lenger de arbeider. 
– Jobber en offentlig ansatt i fem til seks år etter fylte 67 år vil vedkommende bli fratatt
all den tjenestepensjon som er spart opp og, delvis egenfinansiert, gjennom 30 til 50 års arbeid, ifølge Parat-advokaten.