Det var en søndag i juni Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) hasteinnkalte partene i sykehussektoren til et møte, og orienterte om at hun ville stoppe den pågående streiken. Nå behandles spørsmålet i Rikslønnsnemda.

Den gang sa Hauglie i en pressemelding at det var fare for tap av liv og helse som en konsekvens av streiken, og at dette var bakgrunnen for at regjeringen valgte å bruke tvungen lønnsnemd. Sykehusstreiken hadde da vart i tre uker i juni, og over 800 ansatte i seks ulike helseforetak var omfattet av streiken.

Les også: Brudd i pensjonsforhandlinger ved sykehusene
Les også:
Streik i sykehusene
Les også: Trapper opp sykehusstreiken

Leder i Parat, Unn Kristin Olsen, var skuffet da det ble kjent at regjeringen gikk til det skritt å bruke tvungen lønnsnemd for å stoppe streiken.
– Det er synd at en viktig sykehusstreik må avbrytes. Arbeidsgiver har ikke benyttet seg av dispensasjonsmuligheten, noe man kan tolke som at arbeidsgiver bevisst har styrt mot en tvungen lønnsnemd som løsning av konflikten, sa hun til Parat24 i sommer.

Det var spesielt i spørsmålet om pensjonsopptjening for de som jobber under 20 prosent, hvor partene ikke kom til enighet.  Fra YS sin side er det hevdet at en slik minstegrense for innmelding i pensjonsordningen er i strid med diskrimineringsregelverket både når det gjelder deltidsarbeidende og indirekte i forhold til kjønn.

Nestleder i Farmasiforbundet i Parat, Bodil Røkke, representerer Parat i sektorstyret for Spekterområdet. Hun sier til Parat24 at hun er spent på utfallet i Rikslønnsnemda.
– Våre medlemmer har nå ventet siden juni på å få den endelige fasiten etter årets tariffoppgjør, det får vi nå etter Rikslønnsnemda får behandlet saken, sier hun.

Rikslønnsnemnda er satt sammen av nøytrale medlemmer og medlemmer fra partene. Fra YSs side møter Lizzie Ruud Thorkildsen (med stemmerett) og Deltas assisterende forhandlingssjef Merete Norheim Morken i nemnda. Sektoransvarlig YS Spekter Dag Bjørnar Jonsrud og spesialrådgiver Sveinung Berger, Delta, møter som partsrepresentanter. Advokat Cecilie Carlstedt i Delta er prosessefullmektig for YS-Spekter.

Planen er at nemndas avgjørelse skal være klar den 7. november, men det kan ta lenger tid.

Les også: Fortsatt sykehusstreik etter møte med Riksmekler
Les også: Sykehusstreiken: Dato for rikslønnsnemd satt


Om behandlingen i Rikslønnsnemnda
Rikslønnsnemnda skal være et upartisk, objektivt og uavhengig organ.

Partene kan komme med skriftlige innlegg før det avholdes en muntlig forhandling i Rikslønnsnemnda. Nemnda kan også selv innhente nødvendige tilleggsopplysninger.

Enkelte retningslinjer for Rikslønnsnemndas kompetanse og saksbehandling er utformet gjennom nemndas kjennelser og praksis fra Arbeidsretten:

  • Partenes påstander setter grenser for hvilke spørsmål som kan behandles.
  • Prinsipielle spørsmål som partene ikke har diskutert før behandlingen i nemnda vil som hovedregel ikke bli behandlet.
  • Etterbetaling for arbeidstakere som har vært i streik gis som hovedregel fra det tidspunkt streiken ble avsluttet.
  • Som hovedregel stadfestes et anbefalt forhandlings- eller meglingsforslag der et slikt foreligger.

(Kilde: regjeringen.no)