Oppgjøret har en ramme på 2,82 prosent, som tilsvarer det medlemmer i kommunal sektor fikk i år, og noe mer enn resultatet i frontfaget som endte på 2,7 prosent. 

Bodil Røkke har representert Parats medlemmer i forhandlingene mellom Spekter og YS.
– Ut fra forutsetningene er vi fornøyd med resultatet i årets A2-forhandlinger i Spekter så langt, sier hun til Parat24.  

Årets lønnsoppgjør i sykehusene forhandles i flere faser – først sentralt, så lokalt, før forhandlingene avsluttes sentralt.  
– Nå blir det lokale forhandlinger ute i de enkelte helseforetakene, og oppgjøret går deretter tilbake til en siste vurdering av de sentrale partene, sier Bodil Røkke.

Les også: Lønnsoppgjør i sykehusene