Aero Norway har reparert og vedlikeholdt flymotorer i nesten 30 år, og holder til på Sola Flyplass i Stavanger. Siden 2015 har bedriften økt fra 24 til over 200 ansatte, og med kunder fra hele verden gjør bedriften god butikk.

Tillitsvalgt Jonny Ueland forteller at bedriftens sertifiseringer, sammen med de ansattes presisjon og nøyaktighet, er blant nøklene til oppsvingen.
– Vi blir sjekket av nasjonale og internasjonale myndigheter, og det er viktig at vi er nøye på ting, sier han.

Ueland påpeker at mekanikerne inspiserer og sjekker motorene etter klare regler, og at ingenting skal bli oversett i prosessen. Dette kan ofte ta tid.
– Det er grundig arbeid, og også kunden dobbeltsjekker alt før motorene blir tatt i bruk igjen. Grunnet kostnader har vi som regel ikke deler til motorene klare på lager, og leveringstiden kan være lang. Prosessen å reparere en motor kan derfor ofte ta rundt tre måneder, forklarer han.

Bedriften har også gode tall når det gjelder organisasjonsgrad.
– Alle nyansatte blir automatisk med i husklubben. I tillegg anbefaler vi selvfølgelig alle å stå som enkeltmedlem i en arbeidstakerorganisasjon. Gjennom klubben har vi forhandlet frem det vi liker å kalle Norges beste skifttillegg, med veldig gode betingelser. Nå vil alle jobbe skift, sier Ueland med et smil.