Det internasjonale utvalget vil jobbe hovedsakelig med å dele informasjon og bidra til at YS-forbundene er god representert på relevante internasjonale møter og i internasjonale fora. Dette målet skal bli nådd gjennom å utforme politiske standpunkter og hente inn ideer og synspunkter fra internasjonale samarbeidspartnere. 

Parats nestleder Anneli Nyberg er Parats representant i utvalget. Hun mener en internasjonal tilstedeværelse er alfa og omega for å styrke samarbeid og knytte kontakter, og har lenge vært pådriver for utvalget.
– Særlig for oss i Norge, som ikke er en del av EU, er det å knytte kontakter internasjonalt uhyre viktig for å nå frem med vårt budskap og vår politikk også i EU-sammenheng. Vi må være synlige, sier hun. 

Nyberg ser i tillegg stor verdi av at YS-forbundene går sammen om dette.
– Vi kan hjelpe og styrke hverandre på mange områder. Dette samarbeidet skal gjøre oss så gode som mulig, også internasjonalt, understreker hun.