På Youngstorget i Oslo kunne man torsdag se et hav av streikevester og streikeplakater.

Streikemarkeringen ble avholdt i forbindelse med NHO Service og Handels årlige representantskapsmøte i Oslo. Streikende vektere fra både Securitas og Avarn Security møtte opp fra Parat.

Det har ikke vært noen direkte kontakt mellom partene siden de ble innkalt til tvungen mekling hos Riksmekleren den 16. oktober. Meklingen førte ikke frem.

Forhandlingsleder for vekterne i Parat, Lars Petter Larsen, fastholder at streiken fortsetter.
– Vi streiker videre mens vi diskuterer hvordan vi kan markere oss i gatene ut ifra smittevernstiltakene i samfunnet, sier han til Aftenposten.