Meklingen mellom NHO Service og Handel, Abelia og NHO og Parat for ansatte i den private barne- og ungdomsverntjenesten og andre virksomheter innen privat omsorgs- og velferdstjenester endte i streik fra arbeidstidens begynnelse lørdag morgen. 

Parat har meklet sammen med YS-forbundet Delta og parallelt med Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO).

Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune, sier til Parat24 at hovedmålet var å få til en større grad likeverdighet i lønns- og arbeidsvilkår mellom offentlige virksomheter innen velferdsområdet og private velferdsaktører.

– Dessverre viste NHO og landsforeningene ikke tilstrekkelig vilje til å komme oss i møte under meklingen. Parat, i likhet med Fagforbundet, hadde dermed ikke annen mulighet enn å bryte meklingen, sier Aune. 

Det er dermed streik fra arbeidstidens begynnelse lørdag 9. januar. De som skal streike er varslet om dette. 

Nærmere informasjon vil bli sendt ut til den enkelte på tariffområdet.