Støtteerklæring fra Norges politilederlag - NPL

Støtteerklæring fra Norwegian Cabin Services Norway

Støtteerklæring fra SAS Norge Kabinforening


Yrkestrafikk forbundet - Full støtte til streikende piloter


Negotia støtter pilotene 


Farmasiforbundet støtter de streikende SAS pilotene
Farmasiforbundet ønsker et seriøst og anstendig arbeidsliv, med god dialog med arbeidsgiver på hvordan bedriften skal drives og organiseres. De ansattes nærhet til ledelsen er viktig i den norske arbeidslivsmodellen. Derfor støtter Farmasiforbundet pilotene i sin arbeidskamp. Bodil Røkke, forbundsleder i Farmasiforbundet
Støtteerklæring fra Parat Politet.

Støtteerklæring fra Parat Politiet
Parat Politiet gir sin fulle støtte til SAS-pilotene og deres kamp for viktige prinsipper i det nordiske arbeidslivet. Kampen mot sosial dumping, usikre jobber i bemanningsselskaper og for forutsigbare arbeidsvilkår er viktig for hele arbeidslivet. Parat Politet støtter kampen for retten til å være fast ansatt hos sin egen arbeidsgiver. Parat Politet oppfordrer SAS-ledelsen til å respektere spillereglene i det nordiske arbeidslivet.
Med vennlig hilsen, Einar Kaldhol, Hovedtillitsvalgt i Parat Politet

Parat Statens vegvesen støtter de streikende pilotene i SAS
Trygge arbeidsplasser og forutsigbare arbeidsvilkår er viktig for alle uansett sektor og dere står i frontlinjen for alle arbeidstakere over hele Skandinavia i disse dager. Dere har vår fulle støtte!

Oslo Politiforening støtter de streikende SAS-pilotene
Parat har vår fulle støtte i SAS-konflikten. Vi mener dere tar en svært viktig kamp for ALLE arbeidstakere når dere fronter denne saken. Stå på videre og ikke gi dere!
Vennlig hilsen Marius Bækkevar/leder Oslo Politiforening
 
Parat forsvar støtter SAS pilotene 
«Parat forsvar ønsker et seriøst og forsvarlig arbeidsliv, med god dialog med arbeidsgiver på hvordan bedriften skal drives». Parat forsvar støtter pilotene i kampen om en sikker og forutsigbar arbeidshverdag.
Johan Hovde – forbundsleder Parat forsvar.
 
Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat støtter SAS-pilotene i den pågående streiken.
Streik er en lovlig aksjonsform for arbeidstakerorganisasjoner når arbeidsgiver, ikke på noen måte, ønsker å forhandle frem et akseptabelt resultat. Denne streiker dreier seg ikke om bedre lønn og bedre arbeidsforhold, men tvert om hvor mye dårligere vilkår skal aksepteres. I tillegg kjemper de for sine egne arbeidsplasser som de ble oppsagt fra under pandemien og som nå skal besettes med nye piloter fra datterselskaper. Den nordiske arbeidslivsmodellen er under press og kampen om et fortsatt ryddig og trygt arbeidsliv er tydelig i denne konflikten.
ThsF støtter derfor SAS-pilotene – deres kamp er vår alles kamp om et forutsigbart og trygt arbeidsliv.
 
ASKO Øst AS - Full støtte til de streikende pilotene i SAS.
Takk for at dere tar kampen for et godt organisert arbeidsliv. Trygge arbeidsplasser og forutsigbare arbeidsvilkår er avgjørende uansett hvor du jobber. Ronny Kjønsø, hovedtillitsvalgt ASKO ØST AS, Vestby.

Finansforbundet støtter SAS-pilotenes kamp   
Norsk arbeidsliv er tuftet på et solid samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Ledelsen SAS utfordrer nå denne modellen ved at de først sier opp sine piloter og så ber dem søke på jobber igjen i nye selskap. For så å kreve at de bidrar til å redusere kostnadene i selskapet ved lønnsreduksjoner.  
Finansforbundet støtter SAS-pilotenes kamp for å forsvare et samarbeid tuftet på rettferdige og realistiske krav og motkrav, og håper partene snart finner sammen om en løsning til beste for ansatte, kunder og den skandinaviske modellen. 

Deltas støtteerklæring
Delta støtter Parat i kampen for å trygge den skandinaviske arbeidslivsmodellen. Trygge arbeidsplasser og forutsigbare arbeidsvilkår er viktig for alle. Dette er en prinsipielt viktig streik, og de streikende er i frontlinjen for noe som er viktig for alle arbeidere i mange yrker og sektorer over hele Skandinavia sier Deltas forbundsleder, Lizzie Ruud Thorkildsen.

YS-forbundet STAFO med full støtte til de streikende pilotene i SAS.
– Vi opplever at arbeidsgiver nå forsøker å vri fokus bort fra hva denne konflikten egentlig dreier seg om, nemlig en kamp for å forsvare den norske og skandinaviske modellen for et organisert arbeidsliv. Generalsekretær Trond Reidar Hole i Parat har i dag uttrykt det veldig presist: «Dette er ikke en streik om lønn og bedre betingelser. Dette er en forsvars-streik – en streik til forsvar av intet mindre enn Den Skandinaviske Modell for arbeidslivet,….». Vi støtter derfor de streikende pilotenes kamp for å bevare de grunnleggende og prinsipielle rettighetene som gjelder alle arbeidstakere, sier STAFOs forbundsleder Erlend Aasbø 

Støtteerklæring fra SkL
En ting er lønnskamp, som er viktig nok i seg selv, men her kjemper dere for den Norske arbeidslivsmodellen og for at arbeidstagere uansett sektor skal ha en trygg havn i form av et klart ansettelsesforhold. SKL støtter dere 100% i dette, og kan bare beklage vinklingen dette gis i media, selv om det selvsagt er gode tabloide saker for dem nå i ferietiden.

Støtteerklæring fra Skolelederforbundet 
Skolelederforbundet sender sin støtte i den viktige kampen dere nå tar for å hegne om arbeidstagernes rettigheter og den norske modellen - noe som er svært viktig for oss alle!

SAFE støtter fullt ut pilotene og deres kamp for rettferdighet og forutsigbare arbeidsvilkår.
At arbeidsgiver ikke forholder seg til de ansattes rettigheter og uthuler den norske/nordiske modellen for vårt arbeidsliv viser en arroganse en ikke trodde en ville oppleve. Dette er et nordisk selskap som gang på gang har mottatt økonomisk hjelp fra sine vertsland. Vertsland som alle har den nordiske modellen som et utgangspunkt for en vellykket måte å drive lønnsomme bedrifter på. Vertslandene bør virkelig gå SAS i sømmene og se hva som foregår. Kostnadsbesparelser og effektiviseringer har i en årrekke blitt tatt fra de ansattes lønns og arbeidsvilkår, har det blitt ryddet i ledelsens egne korridorer og kontorer? Ser ikke sånn ut når en ser lønninger, bonus og pensjonsordninger. Nå har pilotene fått nok!
SAFE støtter fullt ut pilotenes kamp, en kamp om rettferdighet! 

Politiets Fellesforbund støtter pilotene i SAS

Akademikerene støtter pilotenes kamp for et ryddig arbeidsliv


Norsk Arbeidsmandsforbund støtter SAS-pilotenes streik!

EL og IT støtter SAS pilotene


HK Norge støtter de streikende pilotene i SAS

Industri Energi støtter de streikende pilotene i SAS

Fagforbundet støtter SAS-pilotene

LO-lederen med full støtte til pilotene: – SAS-ledelsen holdt sine ansatte for narr

Rødt støtter pilotstreiken

Norsk Sykepleierforbund støtter SAS-pilotene