Torsdag vedtok Stortinget at det skal satses mer på produksjon av legemidler her i landet, og at regjeringen skal utrede og om mulig inngå forhåndskjøpsavtaler med private aktører som ønsker å etablere norsk vaksineproduksjon.

Bakgrunnen for forslaget fra FrP-politikerne Kari Kjønaas Kjos, Sivert Bjørnstad, Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Tor André Johnsen, er at Norge i dag er nærmere 100 prosent avhengig av import av legemidler, og at det internasjonale legemiddelmarkedet er sårbart.

Stadig oftere opplever pasienter og kunder på norske apotek at det er mangel på legemidlene de er avhengige av, og det har lenge vært et krav fra en rekke aktører, blant dem Farmasiforbundet i Parat, om at flere viktige legemidler skal produseres i Norge. Koronapandemien har også vist hvor sårbar forsyningen av legemidler og vaksiner er.

Et forslag fra SV om å løse problemene ved å opprette et statlig legemiddelproduksjonsselskap, "StatMed", ble nedstemt i Stortinget i november.

Irene Hope, leder i Farmasiforbundet, er svært fornøyd med torsdagens stortingsvedtak.
– Dette betyr at vi etter hvert kanskje kan få bukt med den store legemiddelmangelen vi har sett de siste årene. Våre medlemmer, apotekteknikerne, må stadig skuffe pasientene som kommer til apoteket for å skaffe seg nødvendige medisiner, og dette er en uholdbar situasjon, sier hun til Parat24.

Les også: Nei til statlig legemiddelproduksjon
Les også: En uholdbar situasjon