Å styrke heltidskulturen er blant punktene om arbeidsliv i Ap-Sp-regjeringens regjeringsplattform, som FriFagbevegelse har fått tilgang til.

Her varsles det at kommunene og sykehusene skal sikres en økonomi som gir rom for økt grunnbemanning. Den generelle adgangen til å ansette midlertidig i inntil ett år, som Solberg-regjeringen innførte i 2015, skal fjernes.

Dessuten vil Støre-regjeringen "sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle" og gjeninnføre muligheten for kollektive søksmål for å hindre ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet.

Dermed kan fagforeningen ta opp kampen mot en arbeidsgiver, istedet for enkeltarbeidstakere.