Nestleder i Parat og YS Stat, Unn Kristin Olsen, sier målsettingen er å bli enig med arbeidsgiver og unngå konflikt.

Vi i Parat har ingen intensjon om å holde på lengst mulig, men bruke nødvendig tid, sa hun til Parat24 før meklingen startet onsdag.

Ved en eventuell streik vil YS Stat i første omgang ta ut 250 Parat-medlemmer i departementene og på OsloMet. Dette betyr at eksamensavviklingen kan stå i fare ved universitetet.

I første fase av en eventuell streik ønsker vi å ramme tredjepart minst mulig, men det er klart en eventuell streik ved Oslo Met vil kunne få konsekvenser også for studentene, har Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, tidligere uttalt til Parat24.

Les også: Forbereder mulig streik i staten

Den største utfordringen i meklingen er krav om AFP og pensjonstillegg.

I tariffavtalen for staten gir ikke variable tillegg utover kr 66 000 noen pensjonsopptjening – mens kommunal sektor ikke har en slik begrensning. 
– Vi krever like betingelser for alle offentlig ansatte i samme pensjonsordning. All inntekt skal være pensjonsgivende, uttalte Arnesen før lønnsoppgjøret.

Les også: Tydelige krav om lønn og pensjon i staten

Ved en eventuell streik blir det ytterlige streikeuttak 27. og 28. mai. Dersom dette blir tilfellet vil følgende grupper bli tatt ut i streik fra Parat:

27. mai:
* Vest politidistrikt, Bergen

28. mai:
* Statens Vegvesen trafikkstasjon Kongsvinger
* SSB Kongsvinger
* NAV Kongsvinger
* NAV arbeid og ytelser Hamar, avdeling Kongsvinger
* Glåmdal Tingrett
* Politihøgskolen Kongsvinger