En undersøkelse i regi av Kompetanse Norge viste i sommer at en av ti norske virksomheter melder om udekket kompetansebehov. Samtidig viser tallene at det udekkede kompetansebehovet i norske virksomheter har økt siden undersøkelsen startet i 2016.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sier til Parat24 at den teknologiske utviklingen går så raskt, at mange bedrifter opplever et kompetansegap.
– Det er et gap mellom den kompetansen bedriftene har behov for, og den kompetansen arbeidstakerne har. Det betyr at bedriftene må investere mer i sine ansatte, og de ansatte må være villig til å bruke av sin fritid for å bygge ny kompetanse, sier han.

Statsminister Erna Solberg (H) sier til Parat24 at slik det er i dag, er ikke norsk arbeidsliv rustet til å møte morgendagens kompetansebehov.
– Dette er noe regjeringen jobber intenst med, blant annet gjennom tre-parts bransjesamarbeid som gjør at vi får løftet kompetansen mens folk er i jobb. Det er også noe av grunnlaget for kompetansereformen «lære hele livet». Samtidig tror jeg vi må innstille oss på at vi aldri blir ferdig opplært, sier hun.

Solberg sier vi må være forberedt på at noen jobber vil forsvinne helt.
– Da må vi ha systemer som gjør det mulig å ta mer utdanning, eller påfyll av kompetanse, slik at den enkelte kan komme lettere inn i ny jobb. Dette er en av de store utfordringene våre fremover, sier hun til Parat24.

Les også: Arbeidslivet i fremtiden
Les også: Læring i sen-karrieren

Solberg sier deler av næringslivet har jobbet veldig godt med egne bransjeprogrammer, og egne kompetanseprogrammer.
– Hovedutfordringen vår er likevel at mange bedrifter er små eller mellomstore, og de har ikke de samme mulighetene til å utvikle programmer på samme måte som de store bedriftene har. Nettopp derfor er det et viktig spørsmål for regjeringen å finne ut hvordan vi kan få også små og mellomstore bedrifter med i den teknologiske endringen, og det nødvendige kompetansepåfyllet, sier hun.

Solberg sier regjeringen vil bruke penger på kompetanseutvikling, men at finanseringen må være et samarbeid mellom arbeidsgiverne og staten.
– Samtidig må arbeidsgiver gi de ansatte muligheter og tid til å ta utdanning som er relevant for jobben, og arbeidstaker må være villig til å investere tid og fritid, sier hun.

Les også: Kompetanse er ryggraden i Lykkelandet
Les også: Læring gjennom hele livet

Solberg sier partene i arbeidslivet spiller en viktig rolle.
– Partene må være flinke til å identifisere behovene, og samtidig være villig til å lage et mer fleksibelt system for å få til gode løsninger. Vi har et godt samarbeid med partene eksempelvis gjennom bransjeprogrammene. Der er det partene som styrer behovene, også utformer vi det videre i fellesskap, sier hun.  

Les også: Ber statsministeren lytte til opposisjonen
Les også: Flere voksne får mulighet til å kvalifisere seg til fagbrev