Gran sier Norges Politilederlag opplever budsjettforslaget som et nøkternt budsjett.
– Det er flere prioriteringer som kun er 50 prosent finansiert, og der resten må dekkes innenfor eksisterende ramme. Dette vil påvirke politilederes handlingsrom. Vi savner en reell finansiering av det store behovet for digitalisering i politiet, sier han.

I forslaget til statsbudsjett foreslås også enkelte kutt i politiets budsjetter:

  • Redusert reisevirksomhet som følge av pandemien: 13,1 millioner 
  • ABE-reformen: 99,8 millioner
  • Gevinstuttak politireformen: 54 millioner

Politilederen sier han er spent på hvordan den nye regjeringen vil prioritere.
– To pr 1000 er fremdeles et mantra for utgående regjering, men det er nå behov for også å kunne ansette annen kompetanse. NPL ser at budsjettforslaget ikke er i samsvar med hva som er lovet under valgkampen denne høsten for valgets vinnere. Det skal derfor bli spennende å se hvilke endringer som etter hvert foreslås.

Les også: Nye satsinger i politiet