I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen det de kaller «kraftfulle tiltak for å håndtere pandemien», herunder 3,2 milliarder kroner til innkjøp av vaksiner og vaksinasjon mot covid-19, og 150 millioner kroner til drift av koronavaksinasjonsprogrammet.

Det foreslås også 300 millioner kroner til beredskapslager for legemidler og 150 millioner kroner til nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr for å legge til rette for den nasjonale helseberedskapen.

Irene Hope, leder i Farmasiforbundet i Parat, mener dette er gode signaler.
– Dette er et steg i riktig retning for at vi skal være rustet og forberedt på kriser som kan komme i fremtiden, sier hun til Parat24.

Farmasiforbundets leder savner imidlertid en satsing på nasjonal legemiddelproduksjon.
– Vi trenger en økonomisk garanti fra myndighetene, slik at Norge kan begynne å produsere legemidler selv, for å bygge opp en god beredskap nasjonalt, sier hun.