Overføring av ansvar fra staten til de nye fylkene, og opprettingen av det statlige selskapet Nye veier er blant årsakene til at Statens vegvesen (SVV) er blitt bygget ned de siste årene. Mange ansatte er usikre på framtida.
Vi møter nesten daglig ansatte som spør oss om hva politikerne og regjeringa vil med Statens vegvesen, og om målet er å legge ned hele virksomheten. Dette er et tydelig signal på hvordan ansatte opplever fremtidsutsiktene, eller mangel på slike, for SVV, for sektoransvaret og for samfunnsoppdraget, sier Jannike Hanssen.

Fredag møtte arbeidstakerorganisasjonene Parat, Nito, Tekna, NTL, FLT og UNIO samferdselsminister Knut Arild Hareide – digitalt. Hanssen sier samferdselsministeren ga uttrykk for at han forstår utfordringene.
Departementet deler bekymringen vår med tanke på at det er stor kompetansflukt fra Statens vegvesen. Hareide sier SVV skal fortsette å ha gode og store investeringsprosjekter fremover, og at SVV fortsatt skal være den store infrastrukturetaten i Norge, forteller Hanssen.

Hun er spesielt bekymret for kutt i Vegvesenets investeringsbudsjett.
Kuttene vi ser nå vil medføre ytterligere uro og økt tap av kjernekompetanse. Det er derfor viktig at regjeringen nå viser en klar, forutsigbar og positiv retning for oss. Dagens organisering fungerer bra, og vi viser til gode resultater gang på gang. Da er ro i organisasjonen viktig for fortsatt å kunne levere gode resultater, sier hun til Parat24.

Les også: Gjenvalg i Statens vegvesen
Les også: Bekymret for kompetanseflukt og dårligere tjenester