– Julegaven er en anerkjennelse for at våre ansatte over lang tid har hatt en krevende jobbsituasjon med store omstillingsprosesser og krav til effektivisering. Dette har igjen økt arbeidspresset. Samtidig har mange hatt en usikker jobbsituasjon. På toppen av det hele kom koronapandemien som har krevd mye av våre ansatte i alle deler av virksomheten, sier pressesjef Kjell Solem i Statens vegvesen til Gudbrandsdølen Dagningen.

Beløpet er innenfor lønnsrammen for 2020 og det som er nedfelt i hovedtariffavtalen for staten.

Jannike Hanssen, som er hovedtillitsvalgt for Parat i Statens vegvesen, sier gaven er blitt mottatt med stor jubel blant de ansatte.
– Mange trodde først dette var en spøk, så vegdirektør Ingrid Dahl Hovland måtte gå ut på intranettet og si at dette ikke var en spøk. Det viser at de ansatte blir satt pris på med tanke på det presset vi har hatt de siste årene, sier hun til Parat24.