Hvordan øke ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidstid? I tre statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet om å gi ansatte som jobber turnus større innflytelse over dette.

Forsøkene har positive effekter som bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress og økt fleksibilitet, viser Fafos evaluering. Økt kontroll over arbeidstid og fritid, og dermed mer tid til fritidsaktiviteter og familie er blant de positive effektene.

I kriminalomsorgen svarer 58 prosent at fleksivakter har påvirket arbeidsmiljøet til det bedre. Også i Luftforsvaret og Tolletaten er erfaringene positive.

Rapporten ble overrakt statsråd Monica Mæland under en egen Fafo-frokost 20. august. Representanter fra kriminalomsorgen, Luftforsvaret og Tolletaten deltok også i en samtale om sine erfaringer fra arbeidstidsforsøkene.

Se opptak fra frokosten her

Les Fafo-rapporten her