Hovedavtalen i staten forlenges ut mars 2021. YS Stat og de andre partene i staten er enige om smittevernhensyn tilsier at det ikke gjennomføres fysiske forhandlingsmøter nå. 
 
Derfor har partene forlenget dagens hovedavtale til 31. mars 2021.
– Partene har også ambisjoner, om smittevernsituasjonen tilsier det, å gjenoppta forhandlingene 15. mars neste år, forteller YS Stat-leder Pål N. Arnesen.