Tillitsvalgt Anne Martha Berget kunne fortelle Parats politiske ledelse om spennende endringer den siste tiden i direktoratet. I tillegg til store omstruktureringer innad i DFØ, er også nye kunder og nye innovasjonselementer på agendaen. Hun forteller at hun setter pris på tiden som tillitsvalgt.
– Som tillitsvalgt lærer man bedriften å kjenne på en helt annen måte, og man forstår bedriftens behov bedre enn hva man kanskje gjorde før, sier Berget.

Divisjonsdirektør for lønn, Bjørn Sæstad, forklarte Parat-ledelsen om direktoratets initiativ når det gjelder digitalisering og effektivisering av lønnsutbetalinger og reiseregninger. Han kunne også fortelle at direktoratets ansvarsoppgaver stadig blir større. I tillegg til allerede 178 statlige instanser, vil nå også Norges fire største universiteter bli innlemmet i direktoratets kundeliste.
– Dette er en stor oppgave, og mye av arbeidet vil gå ut på standardisering for universitetene, forteller Sæstad. Han er klar på at dette grepet vil gi effektiv og gunstig gevinst langsiktig.

I 2018 håndterte direktoratet hele 205 000 lønns- og trekkoppgaver, og utbetalte 52 milliarder kroner via lønnssystemet.