I 2019 tok 140 000 personer formell videreutdanning , hvilket utgjorde 5 prosent av befolkningen i aldersgruppen 22-59 år. I 2020 økte tallet til 148 000 personer. Andelen av befolkningen som deltok i formell videreutdanning økte dermed til 5,3 prosent i 2020, viser SSB-rapporten Kompetanseutvikling under Covid-19.

Økningen var størst blant personer i aldersgruppen 30-39 år. I 2019 deltok 7,4 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen i formell videreutdanning, mens i 2020 økte andelen til 8 prosent. Det tilsvarer nær 4 700 flere personer.
– Et utfordrende arbeidsmarked med økt arbeidsledighet og permitteringer under koronapandemien kan være en del av forklaringen på hvorfor vi ser en større andel som tar videreutdanning i 2020 sammenlignet med 2019, sier førstekonsulent Sophia Mai Andresen, som er en av forfatterne bak rapporten.

Samtidig lanserte regjeringen «Utdanningsløftet» våren 2020, en nasjonal pandemibegrunnet satsing for å styrke muligheten for kompetansepåfyll og øke utdanningskapasiteten på alle nivåer i hele utdanningssektoren.
– Dette ga permitterte og arbeidsledige mulighet til å ta ekstra utdanning og samtidig beholde retten til dagpenger. Det bidrar ytterligere til å forklare økningen, sier Sophia Mai Andresen.