– Vi skal gjøre dette trinnvis og kontrollert, sa statsministeren da hun onsdag la fram gjenåpningsplanen i Stortinget.

– Når vi har åpnet opp ett trinn, vil vi som hovedregel vente i tre uker før vi går videre til neste trinn. Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi gå videre til neste trinn i planen, forklarte hun.

Statsministeren kom ikke med noen dato for hvert enkelt av trinnene, men signaliserte at trinn to forhåpentligvis kan begynne innen slutten av mai, mens trinn tre kan være fullført innen slutten av juni.

Her er hovedgrepene som regjeringen varsler i hvert av de fire trinnene:

Trinn 1
Det første, forberedende trinnet er å komme tilbake til det tiltaksnivået vi hadde før 25. mars. På det tidspunktet ble nye nasjonale tiltak innført for å håndtere den stigende smitten i ukene før påske.

I trinn 1 vil regjeringen blant annet vurdere å åpne for:

* Inntil 5 gjester i private hjem.

* Skjenking til klokka 22, med krav om matservering.

* Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.

* Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.

* Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.

* Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser.

Trinn 2
I trinn 2 vil regjeringen prioritere lettelser for barn og unge og studenter. Men det vil også komme lettelser for de bredere lag av befolkningen.

Slik det ser ut nå, kan dette trinnet ifølge statsministeren tidligst komme i andre halvdel av mai.

I trinn 2 vil det:

* Åpnes for økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

* For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra 5 til 10 gjester.

* For private arrangementer i leide lokaler vil det bli åpnet for inntil 20 personer.

* Skjenketiden utvides til klokka 24, og kravet om matservering fjernes.

* Arrangementer kan gjennomføres med inntil 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

* Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.

* For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne, i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

* Reiser innenlands kan gjennomføres.

* Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være strenge krav om karantene og testing for dem som kommer inn i landet.

* Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Regjeringen vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.

* Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Ifølge Solberg er det for tidlig å si hvilke rammer som vil gjelde for feiringen av 17. mai. Dette vil regjeringen komme tilbake til i slutten av april.

I løpet av mai vil det også komme svar om rammene for festivaler og andre arrangementer som er planlagt til sommeren.

Trinn 3
I trinn 3 vil regjeringen vurdere lettelser både i det private og det offentlige rom, blant annet ved å tillate at flere samles.

* Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme, og 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.

* For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.

* Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registrering og god avstand mellom gjester.

* Regjeringen vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor.

* I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.

* Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening på tvers av kommunegrensene.

* Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.

* Det vil også åpnes for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes.

* Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Trinn 4
I trinn 4 vil mye kunne være tilnærmet som normalt. Men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene, og det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor, ifølge Solberg.

Det betyr at det fortsatt kan være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter.

Det kan også være aktuelt med innreiserestriksjoner og krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder.

Slik har viruset preget landet de siste 14 månedene:

Februar 2020
* 26. februar: En kvinne i Tromsø som har vært i et av utbruddsområdene i Kina, får påvist koronavirus. Kvinnen blir satt i hjemmeisolasjon.

* 27. februar 2020: Det blir påvist koronavirus hos nye tre nordmenn. To er bosatt i Oslo og har tilknytning til utbruddet i Italia, mens en som er bosatt i Bærum, har tilknytning til utbruddet i Iran. I dagene som følger stiger tallet på smittede.

Mars 2020
* 3. mars: Folkehelseinstituttet (FHI) melder at svært mange smittetilfeller gjelder nordmenn som har vært på skiferie i Østerrike og Nord-Italia i vinterferien, og den første koronasmittede personen blir innlagt på sykehus.

* 5. mars: Oslo kommune bestemmer at Holmenkollen skifestival skal stenges for publikum. Det var ventet 30.000 tilskuere til arrangementet, og mange dukket opp til tross for at det ikke var åpent for tilskuere.

* 8. mars: En koronasyk person blir lagt inn på Drammen sykehus. Innleggelsen er den første koronarelaterte i Norge.

* 10. mars: Første smittetilfelle i Norge som ikke kan spores til utlandet.

* 12. mars: Det første registrerte koronadødsfallet i Norge, og regjeringen innfører de mest inngripende tiltakene i fredstid: Alle skoler, barnehager, universiteter og høyskoler blir stengt. Frisører, hudpleiere, treningssentre, svømmehaller o.l. må lukke dørene. Senere må også fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, optikere og lignende helsevirksomheter stenge. Alle fritidsreiser frarådes.

* 13. mars: Regjeringen legger fram sin første økonomiske krisepakke. Gjennom pandemien skal det bli flere slike krisepakker.

– Norges Bank kutter styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent. Senere kutter de den til 0 prosent.

– Nordmenn hamstrer dopapir, pasta og hermetikk i matbutikkene.

* 13.–23. mars: En rekke kommuner, særlig i Nord-Norge, innfører egne karanteneregler for folk som har vært sørpå eller i andre kommuner enn sin egen.

* 14.–16. mars: Ingen utlendinger slipper inn i landet uten kritisk grunn. Passasjertrafikken til og fra Norge stanses ved alle flyplasser og havner i Norge med noen unntak.

* 15. mars: Kong Harald kaller situasjonen uvirkelig, fremmed og skremmende i en TV-sendt tale til folket. Kongeparet er satt i karantene etter et statsbesøk til Jordan.

* 19. mars: Regjeringen forbyr opphold på hytte utenfor egen hjemkommune, noe som skaper sterke reaksjoner. Forbudet oppheves 20. april.

* 21. mars: Stortinget vedtar en ny krisefullmaktslov som skal gjelde i én måned i første omgang.

* 23. mars: Mange blir permittert som følge av nedstengingen. 291.000 personer er registrert som helt ledige hos Nav. Det utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken og er det høyeste ledighetstallet siden 1930-tallet, ifølge NHO.

* 24. mars: Tiltakene for å stoppe koronaviruset forlenges til 13. april, og reglene skjerpes: Folk må holde to meters avstand innendørs og ikke være mer enn fem personer sammen utendørs. Regjeringen endrer også strategi og går inn for å «slå ned» viruset.

* 25. mars: Alle eksamener i grunnskolen og alle skriftlige eksamener i videregående skole blir avlyst. Senere blir også muntlige eksamener i videregående skole avlyst.

April 2020
* 1. april: 325 koronapasienter er innlagt på norske sykehus. Det er det høyeste tallet gjennom pandemien. En måned senere, 1. mai, er det 82 koronapasienter på sykehusene.

* 6. april: Tall fra Folkehelseinstituttet tyder på at reproduksjonstallet, hvor mange som smittes videre, er på vei ned. Helseminister Bent Høie (H) mener dette betyr at Norge begynner å få kontroll.

* 8. april: Det er registrert over 100 koronadødsfall i Norge.

* 9.–13. april: Påsken blir av den stille sorten. Hytteforbudet gjør at det blir hjemmepåske for mange, og påskegudstjenestene må strømmes på nett. Det arrangeres drive-in-kino, drive-in-konserter og -gudstjenester. Det er køer ved gjenvinningsstasjoner.

* 16. april: Folkehelseinstituttet lanserer smittesporingsappen Smittestopp. Den blir senere tatt ned etter kritikk fra Datatilsynet og relansert i desember.

* 20. april: Norske barnehager åpner igjen etter å ha vært koronastengt i fem uker. Også fysioterapeuter, psykologer og tannleger får gjenoppta virksomheten.

* 27. april: Skolene åpner for elever fra 1. til 4. trinn, mens videregående skoler åpner for yrkesfagelever. Fagskoler, høyskoler og universiteter åpner delvis.

– Frisører og andre tjenester med én til én-kontakt, som hudpleiere, massasje og kroppspleie og tatovering, får åpne.

* 30. april: Regjeringen foreslår midlertidige endringer i skattesystemet for olje- og gassnæringen. I tillegg foreslår regjeringen en grønn omstillingspakke.

* Avstandsregelen endres fra to til én meter.

Mai 2020
* 7. mai: En ny kjøreplan for gjenåpningen av Norge blir lansert, og det lettes på restriksjoner for arrangementer, karantenetid reduseres fra 14 til 10 døgn, anbefaling om hjemmekontor nedjusteres.

* 12. mai: Revidert nasjonalbudsjett. Det blir et historisk krisebudsjett hvor regjeringen foreslår å bruke 420 milliarder kroner fra oljefondet for å demme opp for koronakrisen – 174,4 milliarder kroner mer enn i 2019.

– Grunnskoler og videregående skoler gjenåpnes for alle trinn i løpet av uke 20.

* 15. mai: Besteforeldre kan igjen møte barnebarna sine.

* 17. mai: 17. mai-feiring med avlyste barnetog. I stedet kjører kongefamilien i åpen bil gjennom Oslos gater, det er båtkortesjer over hele landet og felles synging av nasjonalsangen.

* 27. mai: Endringene i helselovgivningen oppheves, og de fleste pasientrettighetene gjeninnføres, og besøksforbudet på sykehjem og sykehus oppheves.

Juni 2020
* 1. juni: Fornøyelsesparker og serveringssteder uten matservering får åpne. Det samme gjelder organisert svømming, og det åpnes for tilnærmet normal treningsaktivitet for barn og unge opp til 19 år.

– Svalbard åpnes for turister.

* 15. juni: Arrangementer med inntil 200 deltakere tillates, og universiteter, høyskoler, fagskoler, treningssentre og svømmehaller åpner igjen. .

– Nordmenn kan reise på ferie til alle land i Norden, med unntak av Sverige der kun Gotland åpnes. Gotland stenges igjen 25. juni.

* 16. juni: Seriespill i toppfotballen blir tillatt.

* 29. juni–5. juli: Uke 27 ble den første uken uten koronadødsfall siden 12. mars.

Juli 2020
* 15. juli: Nordmenn kan reise til Europa uten karanteneplikt dersom smittesituasjonen tillater det. Det innføres et fargekart over hvilke land dette gjelder. Innreiserestriksjonene for innbyggere i EØS- og Schengen-området oppheves også.

* 23–27. og 31. juli: Det er innlagt tre koronapasienter på norske sykehus, det laveste tallet siden starten av pandemien i Norge.

* 26. juli: Et smitteutbrudd i Moss er under oppseiling. Smitten spores til et bryllupsselskap. De neste dagene får i alt 26 personer påvist smitte.

* 31. juli: Fire koronasmittede ansatte på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen legges inn på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med koronasmitte. Alle ansatte og passasjerer må i ti dagers karantene, og totalt 42 ansatte og 29 av 400 passasjerer på to seilinger ble smittet. Hurtigruten vedgår svikt i håndteringen, og politiet starter etterforskning.

August 2020
7. august: Alle planlagte grep for gjenåpningen av samfunnet settes på vent etter økte smittetall. Det blir forbudt å servere alkohol i hele landet etter midnatt fra og med natt til søndag 9. august.

* 9. august: Indre Østfold kommune forbyr alle sosiale sammenkomster etter en rekke smittetilfeller.

* 9.– 13. august: Fadderarrangementer for nye studenter blir avlyst flere steder i landet.

* 10. august: Nye testkriterier for covid-19 – ikke lenger nødvendig med legevurdering for å få test.

* 12. august: En rekke land blir røde på UDs smittekart.

* 14. august: I Oslo og Indre Østfold anbefales det for første gang munnbind på kollektivreiser når det er umulig å holde én meters avstand.

* 21. august: Oslo forbyr samlinger med mer enn ti personer i private hjem. Dette skjer etter at det er registrert over 300 smittede i hovedstaden på en uke – mer enn 100 flere enn uka før.

* 22. september: Det blir kjent at nesten alle deltakerne på en busstur for pensjonister har testet positivt for korona. Reisefølget var innom seks overnattingssteder på turen, og flere smittetilfeller langs ruten knyttes etter hvert til bussen.

Oktober 2020
* 1. oktober: Statsminister Erna Solberg (H) sier at tiden med nye, inngripende nasjonale koronatiltak er forbi. I stedet skal smitten heretter bekjempes lokalt.

* 23. oktober: Sykehuset i Hammerfest innfører innleggelsesstopp etter at det er registrert 29 smittetilfeller på sykehuset.

* 26. oktober: Regjeringen strammer inn de nasjonale koronatiltakene. I private hjem bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmene, og utenlandske arbeidstakere fra røde land får ikke lenger unntak fra karanteneplikten.

* 28. oktober: Smitten stiger. Ifølge FHIs ukerapport har det den siste uka vært en økning i antall smittetilfeller på 79 prosent fra uka før. Totalt er det registrert 1.686 smittetilfeller i uke 43. I ukene etter stiger smitten ytterligere – til 3.079, 3.891 og 4.080 smittetilfeller.

November 2020
* 4. november: Regjeringen anbefaler at alle holder seg mest mulig hjemme og begrenser sosial kontakt. Det innføres nasjonal skjenkestopp ved midnatt. Folk bes om å unngå unødvendige innenlandsreiser. Det blir enda strengere regler for folk som kommer fra «røde land».

* 5. november: For å begrense importsmitte innfører regjeringen en ordning med karantenehotell.

* 9. november: Det innføres full skjenkestopp i Oslo. Denne gjelder fortsatt i februar 2021.

* 27. november: For første gang siden april øker antallet arbeidssøkere hos Nav igjen.

* 28. november: Smittetallene synker noe igjen i uke 47 etter flere uker med stigning.

Desember 2020
* 4. desember: Regjeringen legger fram sin vaksineplan. Eldre, risikogrupper og helsepersonell skal prioriteres. Ingen kommuner skal prioriteres foran andre.

* 7. desember: Flere kommuner varsler at de vil tillate hjemmeskole i uka før jul for å unngå at elever og ansatte må sitte i karantene i jula.

* 10. desember: Regjeringen kommer med nasjonale råd for jula. Rådene går blant annet ut på at man kan ha opp mot ti gjester to ganger.

– Nobels fredspris deles ut digitalt.

* 20. desember: Etter at det blir påvist en mer smittsom virusmutasjon i Storbritannia ber helseminister Bent Høie (H) alle som har vært i landet de siste 14 dagene, teste seg.

* 21. desember: Koronavaksinen til Pfizer/Biontech blir godkjent for bruk i EU og Norge.

– Direktefly fra Storbritannia stanses. Dette blir videreført til 2. januar.

* 27. desember: Svein Andersen (67) blir den første som får koronavaksine i Norge. Det er landets sykehjemsbeboere som får de aller første vaksinedosene.

Januar 2021
* 1.–2. januar: Alle som reiser inn til Norge, må registrere personopplysningene i en smitteverndatabase, og det innføres plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge.

* 3. januar: Regjeringen ber Norges befolkning bli med på et nytt krafttak for å hindre en ny smittebølge. Det innføres nasjonal skjenkestopp, studenter bes vente med å reise tilbake til studiested etter juleferien, det blir innført rødt nivå på ungdomsskoler og videregående skoler, og folk bes vente 14 dager med å ha gjester.

* 6. januar: Nasjonal smitterekord. 930 smittetilfeller registrert på ett døgn.

– EU-kommisjonen godkjenner Moderna-vaksinen for bruk i EU og Norge.

* 8. januar: Regjeringen sender et forslag om å kunne innføre portforbud på høring. Dette forslaget blir senere lagt bort.

* 13. januar: Norge passerer 500 koronadødsfall.

* 18. januar: Regjeringen letter noe på smitteverntiltakene og fjerner blant annet rådet om å unngå å ta imot gjester hjemme og letter på tiltakene i skolene.

* 19. januar: Opposisjonen krever styrket innsats mot importsmitte og legger fram en liste med ni tiltak. De overkjører også regjeringen og sier nei til nasjonal skjenkestopp.

* 22. januar: Det blir oppdaget et utbrudd med den muterte, britiske virusvarianten på et sykehjem i Nordre Follo. Kommunen stenges ned, innbyggerne bes holde seg hjemme.

23. januar: Karantenereglene skjerpes, og kravet om negativ test ved ankomst til Norge endres fra 72 timer før ankomst til 24 timer. Flere unntak fra karantenereglene fjernes.

* 23.–24. januar: Det innføres strenge tiltak i nærkommunene i Oslo-regionen, med rødt nivå på skoler, stengte kjøpesentre, butikker og Vinmonopol. Totalt er 1,5 millioner innbyggere på det sentrale Østlandet rammet av nedstengingen.

* 25. januar: Sverige innfører innreiseforbud fra Norge.

* 29. januar: Norge stenger i praksis grensen. Innreise blir bare tillatt for personer med nødvendig formål, noe som betyr at arbeidsinnvandrere ikke kan komme de neste ukene.

* 30. januar: Regjeringen innfører lettelser i tiltakene i kommunene rundt Nordre Follo og innfører et ringsystem for kommunene som har strengere tiltak etter mutasjonsutbruddet.

* 31. januar: Virusmutasjonen blir påvist i Halden, Sarpsborg og Moss. Disse kommunene og Våler får de samme strenge koronatiltakene som i Nordre Follo.

Februar 2021
* 2. februar: Utbrudd med den britiske virusvarianten i Ulvik kommune i Hardanger. Det oppdages også et utbrudd i nærkommunen Kvam.

* 4. februar: FHI anbefaler ikke AstraZenecas vaksine for eldre over 65 år på grunn av lite datamateriale.

* 7. februar: Bergen og kommunene rundt stenger ned etter et utbrudd med den mer smittsomme sørafrikanske virusmutasjonen på en byggeplass i byen. Det innføres et ringsystem også her, med koordinerte tiltak. Tiltakene oppheves to uker senere.

* 16. februar: FHI opplyser at de begynner å se effekt av vaksineringen.

* 19. februar: Det åpnes for at flere studenter igjen kan få bruke lokalene på universiteter og høyskoler, og for fritidsaktiviteter for barn og unge. Samtidig strammes det inn på skjenking og på reglene for karantenehotell og innreisekarantene.

* 20. februar: Etter press fra misfornøyde mødre går Stortinget inn for å ta i bruk hurtigtester på sykehusene for å la partner være med hele veien når gravide skal føde.

* 27. februar: Folkehelseinstituttet anslår at den engelske virusvarianten står for mellom 50 og 70 prosent av smittetilfellene i Oslo og Viken.

* 28. februar: Byrådet i Oslo skjerper koronatiltakene etter økt smitte de siste dagene. Tiltakene er blant annet rødt tiltaksnivå på videregående skoler, stengte butikker, treningssentre og serveringssteder, samt skjerpede smittevernregler på byggeplasser.

Mars 2021
* 11. mars: Norge stanser bruken av AstraZeneca-vaksinen etter meldinger om dødsfall og blodpropp hos vaksinerte i flere land. De mulige bivirkningene skal undersøkes.

*12. mars: Ett år siden den første, store nasjonale nedstengningen.

* 2. mars: En ny økning i smittetallene kan være begynnelsen på en tredje koronabølge, mener helseminister Bent Høie (H). Han varsler at det kan bli innstramminger i nasjonale tiltak.

* 17. mars: Ny smitterekord for hele pandemien, med 1.156 registrerte smittede i Norge på ett døgn. Samme dag blir det registrert 495 nye smittede i Oslo. Det klart høyeste tallet så langt.

* 23. mars: Det innføres nasjonalt skjenkeforbud, råd om maks to på besøk og en ny tometersregel på nasjonalt plan. Rådene gjelder også for påskeferien.

* 25. mars: Én av ti nordmenn har fått koronavaksine. 557.045 nordmenn har fått første vaksinedose. Det er 10,3 prosent av befolkningen.

* 26. mars: Folkehelseinstituttet (FHI) utvider pausen i AstraZeneca-vaksineringen med tre uker som følge av de mulige alvorlige bivirkningene. Ny beslutning skal tas innen 15. april.

April 2021
* 3. april: 306 koronasmittede pasienter er innlagt på sykehus, og tallene nærmer seg fjorårets topp på 325 pasienter (1. april 2020).

* 7. april: Totalt antall registrerte koronasmittede passerer 100.000.

* 7. april: Over en million koronavaksinasjoner er utført i Norge.

* 7. april: Regjeringen legger fram sin plan for gjenåpningen av Norge.

(©NTB)