Det globale anslaget i aprilutgaven av IMF-rapporten World Economic Outlook er et halvt prosentpoeng høyere enn i januar. For 2022 økes prognosen fra 4,2 til 4,4 prosent. Den høye veksten kommer etter en historisk nedtur på anslagsvis 3,3 prosent.

Usikkerhet
Selv om det er stor usikkerhet om hvordan pandemien vil utvikle seg, er det i stadig større grad mulig å se en vei ut av helsekrisen og den økonomiske krisen, sier sjeføkonom Gita Gopinath i IMF om rapporten, som ble lagt fram tirsdag.
– Takket være forskningen får flere hundre millioner mennesker vaksine, og dette er ventet å sette fart på gjenreisingen i mange land senere i år. Økonomiene fortsetter også å tilpasse seg nye arbeidsmåter tross reduserte mobilitet, noe som gir en raskere gjenreising enn ventet, skriver hun.
Ifølge Gopinath har ekstra pengestøtte i de store økonomiene, særlig i USA, også bidratt til å bedre fremtidsutsiktene.

Ujevn utvikling
Samtidig påpeker IMF-toppen at store utfordringer gjenstår.
– Pandemien er ikke overvunnet ennå, og antall tilfeller akselererer i mange land. Det er også store forskjeller i hvor raskt det går å få økonomien på fote igjen – både mellom ulike land og internt i landene. Det går ikke så bra i land der vaksineutrullingen går saktere, der den politiske bistanden er begrenset og der man i større grad er avhengig av turisme, skriver Gopinath.

Ujevn gjenreising vil trolig føre til økende forskjeller i levestandard, advarer Gopinath. I lavinntektsland anslås tapet i BNP per capita til å bli på 5,7 prosent i perioden 2020-24, sammenlignet med prognoser fra før pandemien. For utviklingsøkonomier er prognosen et tap på 4,7 prosent, mens dette anslås å bli betydelig mindre – 2,3 prosent – i de avanserte økonomiene.
– Slike tap reverserer fremskrittene som er gjort innen fattigdomsreduksjon. I løpet av 2020 antas 95 millioner flere mennesker å ha havnet i ekstrem fattigdom, sammenlignet med anslag fra før pandemien, forteller IMF-toppen.

India i veksttoppen
India ligger i veksttoppen med en prognose på 12,5 prosent i år, fulgt av 6,9 prosent neste år etter et BNP-fall på 8 prosent i 2020. Kina, som opplevde en økonomisk vekst på 2,3 prosent i fjor, ligger an til å fortsette oppturen med 8,4 prosents vekst i år og 5,6 prosent til neste år.
Europa ligger samlet sett an til å vokse noe mer enn Norge: 4,5 prosent i år og 3,9 prosent i 2022. Til gjengjeld ble nedturen i 2020 på 5,2 prosent, ifølge IMF.
For Nord-Amerika anslår IMF en vekst på 6,1 prosent i år og 3,5 prosent neste år. For USA er prognosene henholdsvis 6,4 og 3,5 prosent.

NHO vil ikke gå til IMF for å hente anslag for norsk økonomi
Direktør for samfunnsøkonomi Øystein Dørum i NHO vil imidlertid ikke gi IMFs norgestall stor oppmerksomhet.
– Det jeg vil si om anslagene deres for Norge, er at vi går ikke til IMF for å hente anslag for norsk økonomi. I IMFs øyne er vi et lite og ubetydelig land. Den eventuelle inngangen for Norge sin del er at det er bra at det går godt med den internasjonale økonomien, sier han.

Tallene for verdensøkonomien fra IMF er omtrent like med tallene NHO la fram i mars.
– For 2021 hadde vi tro på en økonomisk vekst med 5,6 prosent. IMF har 6 prosent blank. Det er sånn sett kliss likt, så ja vi kjenner oss igjen i tallene fra IMF. Men de er nok enda mer optimistiske enn det vi er. Grunnen til det, er nok situasjonen i USA, for etter at vi kom med vår prognose, har det blitt annonsert en stimuleringspakke i Amerika som bidrar til å løfte anslagene, sier Dørum til NTB.
Han peker også på at USA har kommet lenger med sin vaksinasjon.

Arbeidsledigheten biter seg fast
Samtidig som at Norges bruttonasjonalprodukt er anslått å bli 3,9 prosent i år, så vil arbeidsledigheten ifølge IMF bite seg fast på rundt 4 prosent. Av erfaring mener Dørum at arbeidsledigheten her til lands har lettere for å gå opp enn ned.
– Midlene for å bekjempe dette, er til dels å ha målrettet kompetansebygging for dem som er i ledighetskøen, samt å få fart på bedriftenes økonomi, slik at de har bruk for arbeidskraft. Et annet middel er å gi særskilte lønnstilskudd for å få folk tilbake i jobb så raskt som mulig. Stiller man med en ryggsekk, så må man på en eller annet måte bli kompensert for den, sier han.