Brønnøysundregistrene, som er underlagt Nærings- og handelsdepartementet, befinner seg etter fremleggelsen av statsbudsjettet 2020 i en alvorlig økonomisk situasjon. Mandag møtte Parat-representanter næringsministeren for å diskutere registrenes fremtid. 

Hovedtillitsvalgt Anne Katrin Thomassen forteller at bedriften allerede har opplevd kraftige nedskjæringer, og at det nå er vanskelig å finne både nok penger og ressurser til å utføre de normale arbeidsoppgavene.
– Det er ikke mer å hente. Dersom man må nedskjære ytterlige vil dette gå utover næringslivet. Vi har til tider over 4 ukers behandlingstid, sier hun. 

Tillitsvalgt Susann Kristiansen er tydelig på at dette kan gi store konsekvenser når det gjelder Brønnøysundsregistrenes omdømme. 
– Vi er stolte over effektiviseringen og digitaliseringen vi til nå har fått til, men samtidig er vi også opptatt av at ansatte skal bli ivaretatt i denne omstillingsprosessen. Vi har nå problemer med å både få og beholde kritisk kompetanse. Dersom omdømmet vårt svekkes ytterligere, vil det bli vanskeligere å få inn den kompetansen som trengs i forhold til strategien regjeringen nå legger opp til, understreker hun. 

Næringsminister Røe Isaksen er klar på at han nå vil ta en ny gjennomgang av tildelingsbrevet, og takket de tillitsvalgte for innspill og et utfyllende bilde av situasjonen.
– Vi ser at mye av det som har kommet av nye penger har kommet til nye prosjekter i registrene. Prosjektene spiser opp mye av handlingsrommet. Selv om vi har forventninger til effektivisering, må summen av alt kunne gå i hop, påpeker han.