Avdelingens hovedoppgave er å ivareta støttefunksjonene for Parat, slik som økonomi, medlemsregister, lønn og personal, IT, post/arkiv, drift/innkjøp og rådgivning/støtte til politisk og administrativ ledelse.